Koers 2018 – Op weg naar eigentijdse bedrijfsvoering

De wereld om ons heen verandert snel. Er zijn veel uitdagingen voor publieke organisaties die willen presteren in maatschappelijke vraagstukken. Bedrijfsvoering komt daar steeds vaker onder druk te staan. Bestaande systemen en processen remmen in publieke organisaties vaak verandering waar vooruitgang nodig is. Dat moet anders en wij hebben ervaring opgedaan in veel organisaties óm dat te veranderen. Op basis van trends in de bedrijfsvoering en de ervaringen van de gemeente Zaanstad voeren we een openhartig gesprek. Daarin hebben we het aan de hand van de 'Zaanse praktijk' met elkaar over het vormgeven en werkbaar maken van eigentijdse bedrijfsvoering. Vanuit Hiemstra & De Vries deelde Evert Peereboom zijn ervaringen bij diverse publieke organisaties op dit gebied. 

 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie.