Koers 2018 – Leiderschap in netwerken

Organisaties werken steeds meer in netwerken. Het succes van jouw organisatie hangt sterk af van de mate waarin je in staat bent in verbinding te zijn met je netwerk- en ketenpartners, over eigen grenzen heen kijkt en hiermee samenwerkt. Hoe kun je je als organisatie verbinden aan andere organisaties om samen resultaten te halen? 

  

Het vraagt dat je gaat staan voor een hoger doel, soms voorbij de doelstelling van je eigen organisatie en je eigen belang. Niet langer gaat het over het succes van jouw organisatie(onderdeel), maar om de bijdrage die je levert aan de collectieve bedoeling van een netwerk. Dit vraagt om leiderschap met scherpte en stevigheid over eigen identiteit en tegelijkertijd verbinding met partners. Hoe verstevig je dit leiderschap in jezelf, in je organisatie en in je netwerk?

 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie.