Koers 2018 – Sterke organisaties hebben sterke teams

Veel organisaties kiezen er voor om teams centraal te stellen in hun organisatie. Het team als de ‘thuisplek’ waarvandaan medewerkers werken in programma’s, opgaven en projecten. De praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling laat een beweging zien waarin de team als thuisplek verandert. Termen als zelfsturing, wendbaar werken, opgavengericht, zelforganisatie, resultaatgerichte teams zoemen rond.

  • Hoe maak en houd je teams sterk?
  • Welke strategie & sturing is daarvoor nodig?
  • Wat vraagt dit van leiderschap in de organisatie?
  • Hoe richt je teampresteren in en hoe ondersteun je dit?
  • Wat vraagt dit alles dan van persoonlijk leiderschap van medewerkers?   

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl


Bekijk hier de presentatie.