Succesvol aan de slag met de Omgevingswet: donderdag 16 augustus vraagstukken en dilemma’s uit de (organisatie)praktijk op het programma

Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt, bijvoorbeeld in het licht van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

 
Op donderdag 16 augustus staat debijeenkomst - Succesvol aan de slag met de Omgevingswet op het programma. Vraagstukken en dilemma’s uit de (organisatie)context staan daarin centraal. Onze adviseurs zijn vanuit verschillende rollen in diverse organisaties betrokken bij de invoering van de Omgevingswet en komen in de praktijk met regelmaat dezelfde vraagstukken en dilemma’s tegen. Een kleine greep:
  • Wat vraagt het van mij en mijn organisatie om onze omgevingsvisie écht op te stellen samen met lokale partners? 
  • Hoe betrek ik mijn bestuurders op een manier waarop zij ook de impact van de invoering van de Omgevingswet zien en kunnen gebruiken?  
  • Hoe gebruik je de invoering van de Omgevingswet als momentum om te werken aan de ‘omgevingsprofessional’ van morgen?
 

Dagelijkse praktijk 

 
Deze bijeenkomst gaat in op concrete antwoorden en handvaten om succesvol aan de slag te gaan met de Omgevingswet vanuit de (organisatie)context in de dagelijkse praktijk.  Dit maakt de bijeenkomst interessant en relevant voor managers en project-/teamleiders die te maken krijgen met komst van de Omgevingswet, afkomstig uit publieke organisaties zoals gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties. Bekend met zo’n rol, benieuwd en hier graag bij zijn? Wees welkom!
 

 

Bijeenkomst - Succesvol aan de slag met de Omgevingswet

Donderdag 16 augustus 
Utrecht (Ramstraat 27) – 16:00 tot 20:00 
 
Deelname is gratis 
 

 
Doorpraten over wat nodig is in publieke organisaties met de Omgevingswet op komst? Zien hoe onze collega’s zich met elkaar en onze opdrachtgevers buigen over wat nodig is in de (organisatie)praktijk?  Neem contact met ons op.