Helpt beter presteren!

Maatschappelijke initiatieven succesvol laten zijn

Meer dan ooit ontstaan mooie initiatieven in de maatschappij. Jongeren, ouderen, cliënten, studenten, ondernemers, individuen en groepen zien kansen en willen die pakken. Het is echter de vraag of deze initiatieven ondanks of dankzij gemeenten tot stand komen. Tegelijkertijd spreken gemeenten de ambitie uit om succesvoller om te gaan met maatschappelijke initiatieven.

Hoe kunnen gemeenten deze maatschappelijke initiatieven succesvol ondersteunen?

Met vooruitlopende gemeenten en de VNG willen we aan de slag om maatschappelijke initiatieven te laten floreren. We zijn geïnspireerd door het boekje gepubliceerd door de VNG Denktank: ‘Van eerste overheid naar eerst de burger’. Het boekje biedt een mooi perspectief voor gemeenten om succesvoller om te gaan met initiatieven uit de maatschappij. De eerste succesvolle voorbeelden laten zien dat gemeenten die durven te pionieren er beter in slagen om initiatieven te faciliteren.

Aanpak in twee stappen

In twee stappen brengen we in kaart, waarom het niet altijd lukt om initiatieven op te pakken of te faciliteren. Vaak is er sprake van institutionele belemmeringen. De eerste stap is daarom dan ook het in kaart brengen van deze belemmeringen. Wat zijn ze: welke regels, procedures, gedragingen, organisatieculturen staan maatschappelijke initiatieven in de weg? In de tweede stap bepalen we hoe de institutionele belemmeringen kunnen worden aangepakt. Wat kunnen we doen? Welke interventies kunnen we bedenken en wat zal daarvan het effect zijn? pdfKlik hier voor meer informatie over de aanpak.

Initiatieven folder

Meer weten?

Wil je meer weten, bijvoorbeeld over welke gemeenten hier al aan meewerken? Neem dan contact op met Bas Martens.


Deel: