Sociaal domein in beweging: transformeren kost aandacht, lef én tijd

Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet dat het sociaal domein volop in de belangstelling staat van pers, publiek en politiek. Het gaat bijvoorbeeld om de manier waarop wijkteams werken, hoe de sociale werkvoorziening er met de komst van de participatiewet nu voorstaat, welke acties er nodig zijn op het gebied van de zorg voor de jeugd en wat we voor onze thuiswonende ouderen te organiseren hebben. Regelmatig sturen collega’s en andere betrokkenen bij het sociaal domein hierover berichten en artikelen door. De beweging in het sociaal domein is voortdurend en de transformatie krijgt op veel plekken steeds meer vorm. We zijn voorlopig nog niet klaar en de opgave om verder te transformeren in het sociaal domein zal de komende jaren blijven.

 
Transformeren gaat in de dagelijkse praktijk van veel publieke organisaties zeker niet vanzelf. Vaak is er in de praktijk druk op de financiële huishouding en ervaren professionals hoge werkdruk. Om maar eens twee factoren te noemen die transformatie niet makkelijk(er) maken. Toch zien we ook veel publieke organisaties in de praktijk mooie stappen zetten in de transformatie in het sociaal domein. Daar zien we dat succesvol transformeren vaak aandacht, lef en tijd kost.
 

Aandacht 

De zorg en aandacht die veel professionals in het sociaal domein (willen) besteden aan hun cliënten, maakt dat ze zichzelf en het team waarin ze werken daarbij soms vergeten. De broodnodige aandacht voor ontmoeting, reflectie op het werk en ontwikkeling op persoonlijk- en teamniveau verdient ook aandacht in het licht van duurzame inzetbaarheid en betrouwbare, goede dienstverlening in het sociaal domein. In een succesvolle transformatie is die aandacht er voortdurend.
 

Lef 

Anders denken en doen past vaak niet in de systemen van controle, regelgeving en risicobeheersing die de professional in de praktijk van het sociaal domein nog steeds tegenkomt. Dit vraagt op verschillende niveaus om (ruimte voor) lef te organiseren, om te pionieren en om het vanuit het klantperspectief net even anders aan te pakken. Niet om een nieuwe standaard te zetten maar echt fundamenteel iets anders te doen. Lukt het bijvoorbeeld om ook financieel te ‘ontschotten’? In een succesvolle transformatie is lef nodig om constructief grenzen ter discussie te stellen en over je eigen schaduw heen te springen.
 

Tijd 

Transformeren kost tijd. Het gaat in het sociaal domein over een stelselwijziging die jaren tijd vraagt en in de praktijk niet morgen altijd meteen zichtbaar is. Tijd is nodig om te leren, oefenen en verbeteren. Om de basis van de organisatie op orde te brengen, dit goed te (onder)houden en er op verder te bouwen. Terwijl het werken voor cliënten ondertussen altijd doorgaat. Tussen het ‘hier en nu’ en waar je in de transformatie graag naartoe werkt, zit vaak meer tijd dan je zou willen. In een succesvolle transformatie weet men goed wat je in welke tijd wel bereikt met elkaar en zijn de verwachtingen daarover realistisch. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug is er op veel plekken bijvoorbeeld weer ruimte om vooruit te kijken, vier jaar (en verder).
 
 
Benieuwd naar onze kijk op en ervaringen met het sociaal domein? Hoe we met verschillende publieke organisaties zien ‘wat nodig is’, nu en straks? Kijken hoe we samen aandacht, lef en tijd in transformatie succesvol werkbaar kunnen maken? Neem dan contact met ons op.