Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: implementatie Omgevingswet en organisatieontwikkeling in Zeeland hand in hand

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie: de grootste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer publieke organisaties zien de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Zoals Provincie Zeeland, een van de provincies die zich samen met Hiemstra & De Vries voorbereiden op de Omgevingswet.

Zeeuwse werkwijze

De implementatie van de Omgevingswet vraagt om meer dan nieuwe instrumenten voor het omgevingsbeleid. Het vraagt om een nieuwe, andere manier van werken. Provincie Zeeland was al bezig met de organisatieontwikkeling richting opgavegericht werken. De Omgevingswet biedt ruimte om opgaven centraal te stellen en integraal te werken en sluit aan bij deze organisatieontwikkeling. Wij helpen Provincie Zeeland bij het vinden van een ‘Zeeuwse werkwijze’ die past bij de opgaven in Zeeland en de uitgangspunten van de Omgevingswet. De eerste contouren van die ‘Zeeuwse werkwijze’ worden de komende tijd langzaam zichtbaar.

Wij kijken richting de invoering van de Omgevingswet met bestuurders van Provincie Zeeland welke ambitie past bij het Zeeuwse omgevingsbeleid. Zo concreet en voorstelbaar mogelijk brengen we samen met hen alle keuzes en consequenties van die keuzes in beeld. Wat betekent voor Provincie Zeeland bijvoorbeeld kiezen voor ondersteuning van de ‘één-loket-functie’ richting Zeeuwse gemeenten en welke gradaties zijn er?

Slim manoeuvreren

Samen met het programmateam Omgevingswet maar ook met directieleden, afdelingshoofden, informatiearchitecten en vergunningsverleners maken wij de bestuurlijke keuzeruimte inzichtelijk. Voor het bepalen van de ambitie met Provincie Zeeland bewegen wij ons met hen telkens zo slim mogelijk tussen de principes van de Omgevingswet, de beschikbare wetsinstrumenten, de organisatie-aard en de koers in de organisatieontwikkeling van Provincie Zeeland. Een brede vertegenwoordiging van medewerkers van Provincie Zeeland is door ons op verschillende manieren en momenten uitgedaagd om na te denken over de impact van de Omgevingswet op hun werkprocessen, kennis, houding en gedrag. Zo komt in Zeeland de Omgevingswet door de hele organisatie tot leven.

Invoering en benutting

Als deze voorbereidingen straks zijn afgerond, dan kunnen we het met Provincie Zeeland in de praktijk werkbaar maken. Dit doen we door het samen schetsen van de route naar een succesvolle invoering en benutting van de Omgevingswet door de hele organisatie. Dat is een veelomvattende en brede beweging: van digitalisering tot samenwerking met partners, van organisatiecultuur tot instrumentvoorbereiding. Dit geeft Provincie Zeeland en de andere publieke organisaties waarmee we de komst van de Omgevingswet voorbereiden de benodigde inzichten en het vertrouwen om succesvol te ‘doen’.

Benieuwd naar onze aanpak in Provincie Zeeland? Meer weten over de komst van de Omgevingswet in relatie tot organisatieontwikkeling? Neem dan contact met ons op.