Succesvol leren & ontwikkelen: leertraject business partner gemeente Utrecht

De veranderende omgeving van publieke organisaties vraagt in veel gevallen om aandacht voor leren & ontwikkelen op verschillende niveaus. Gemeente Utrecht is een van de organisaties die we daarin afgelopen jaren belangrijke stappen zagen zetten. Bijvoorbeeld vanuit het leertraject ‘business partner’ die we samen met hen verzorgden.

Onlangs rondde alweer de vierde lichting professionals uit de bedrijfsvoering van de gemeente Utrecht onder onze leiding het leertraject ‘business partner’ af. Wie wil leren & ontwikkelen om ‘business partner’ te kunnen worden, zal beter in staat zijn om het volgende te doen in het werk.

- Vanuit bedrijfsvoering de vraag uit het primair proces vertalen naar de juiste ondersteuning
- Sensitief zijn voor wat er om hem of haar heen gebeurt
- Regie en verantwoordelijkheid nemen voor het proces om resultaten te bereiken
- Tussen meerdere perspectieven en opgaven schakelen om naar een vraagstuk te kijken
- Makkelijk collega’s in kunnen schakelen om mee te denken
- Te werken vanuit visie, bedoeling en opgaven organisatie
- Gemeenschappelijke behoefte(n) verbinden aan werken in nieuwe standaard(en)
- Werken vanuit vertrouwen in jezelf en anderen
- De eigen kwaliteit benutten anderen hun kwaliteiten te laten benutten
- Scherp en kritisch blijven door vragen te stellen als iets onduidelijk is
- Bereid zijn en het lef hebben om te experimenteren en te blijven leren
- Een goede balans vinden tussen persoonlijke houvast loslaten en de vooruitgang van de organisatie mede mogelijk maken

Hoe dat er precies uitziet in een leertraject business partner is afhankelijk van de wensen van opdrachtgevers als gemeente Utrecht en de aard en omvang van de groep deelnemers. Voor de gemeente Utrecht lag de nadruk bijvoorbeeld op de verbinding met de andere onderdelen van bedrijfsvoering en het ‘primair proces’. Hierin stond het persoonlijk leiderschap van deelnemers centraal.

Het leertraject business partner verliep in de gemeente Utrecht tussen de zomer van 2017 en begin april 2018 via verschillende ontmoetingsmomenten onder leiding van Marc de Haas Van Dorsser en Nienke Janssen. Tijdens 17 bijeenkomsten kwamen relevante theorieën aan bod (denk bijvoorbeeld aan Covey), was er ruimte voor reflectie en intervisie, kregen deelnemers een beeld van hun eigen voorkeuren (Insights Discovery), zijn casussen uit de praktijk besproken en was er volop ruimte om ‘al doende’ te leren.

Persoonlijke pitch

De afsluiting van het leertraject werd in Utrecht gedaan door persoonlijke pitches van de deelnemers zelf. Daarmee gaven ze aan hun collega’s en hun leidinggevenden terug hoe ze het leertraject hebben ervaren en waar het ze brengt. De een koos daarvoor bijvoorbeeld een presentatie, anderen een metafoor of een gedicht en sommigen hielden het bij de kracht van het gesproken woord alleen. Zo’n afsluiting is altijd een bijzonder moment. Wij kijken dan ook met veel plezier terug op die bijeenkomst met professionals van de gemeente Utrecht en alle voorgaande.

Benieuwd naar onze kijk op succesvol leren & ontwikkelen? Eens doorpraten over het leertraject business partner? Neem dan contact met ons op.