Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: aanpak gemeente Hengelo in ROmagazine

Onlangs verscheen het aprilnummer van ROmagazine, het vakblad voor overheidsprofessionals in ruimte, infrastructuur en milieu. De komst van de Omgevingswet is voor veel van hen dagelijkse praktijk. In dit RO-magazine staat daarom een artikel over hoe gemeente Hengelo hiermee aan de slag is. Dit hebben we met veel belangstelling gelezen. Hengelo is namelijk een van de gemeenten waarmee we de afgelopen tijd stappen hebben gezet richting de invoering van de Omgevingswet.

In Hengelo hebben Jelly van der Weerd en Ward Deckers tussen november 2016 en september 2017 de rol van procesmanager invoering Omgevingswet vervuld. De aanpak die we in Hengelo initieerden staat mooi beschreven in het artikel in RO-magazine. Centraal daarin stonden het oefenen met andere manieren van samenwerken (zoals co-creatie) en het actief delen van leerervaringen. Hierdoor ontstaat in een gemeente als Hengelo een goede wisselwerking tussen werkvloer, directie, college en gemeenteraad. Dat samenspel maakt het mogelijk om als gemeente succesvol te werken met de Omgevingswet.

Benieuwd naar onze aanpak bij de gemeente Hengelo? Meer weten over hoe Hiemstra & De Vries inhoudelijke kennis combineert met organisatieontwikkeling? Eens bijpraten over de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op.