Studiereis Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO): stuk Nederland met Europese allure

Afgelopen donderdag 19 april en vrijdag 20 april vond voor de derde keer een studiereis plaats vanuit het Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Dit keer koos de organisatie voor een stuk Nederland met Europese allure: Leeuwarden als Europese Culturele hoofdstad 2018 en Groningen (Appingedam) met haar voortdurende aandacht voor de gevolgen van gaswinning. Uit heel Nederland namen directeuren stedelijke ontwikkeling deel aan de studiereis. Zij benutten de studiereis van het Netwerk DSO voor verdieping op het vak, inspiratie en om collega’s uit het hele land beter te leren kennen. De studiereis van het Netwerk DSO is georganiseerd en geprogrammeerd door Hiemstra & De Vries-collega’s Ward Deckers en Tim Vredeveld, in samenwerking met de netwerkleden van betreffende steden.

Leeuwarden

Na een ontvangst door programmadirecteur Oeds Westerhof op het hoofdkwartier van LF2018 volgde een bezielende toelichting op het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Daarbij kwam ook aan de orde wat een groot Europees evenement als dit kan bijdragen aan stedelijke ontwikkeling, tijdens en na afloop. Na een rondleiding door de Blokhuispoort door Dennis Mous van maatschappelijke onderneming BOEI togen de deelnemers naar de binnenstad van Leeuwarden voor een stadswandeling onder leiding van hun vakgenoot Harmen de Haas. Het ochtenddeel werd afgesloten door Siart Smit, projectdirecteur van 'Lân fan Taal’. Dat is een project waarin meertaligheid en fysieke leefomgeving samenkomen.

In de middag stond onder meer een bezoek aan de bijzondere tentoonstelling 'Places of Hope' op het programma. Wetenschapper Maarten Hajer en curator/onderzoeker Michiel van Iersel geven op een bijzondere manier een podium aan ‘landmakers’, mensen die volgens hen de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben om ons vanuit Leeuwarden richting een nieuwe toekomst te leiden. Na een toelichting door Maarten Hajer zagen de Netwerk DSO-leden met eigen ogen het Nederland van de toekomst. Met een bezoek aan ‘Phantom Limb’ in het Fries Museum sloten de directeuren van het Netwerk DSO de dag af.

Groningen

Dag twee begon onder leiding van Sjoerd Wind. Hij gaf als strategisch adviseur van het Groninger Gasberaad een presentatie over de huidige situatie rondom het aardbevingsdossier in Groningen. Om een beeld te krijgen van de praktijk, stond een wandeling op het programma door een wijk waar het versterkingsprogramma in gang gezet is. Daar zagen de directeuren met eigen ogen de impact van de gaswinning en de urgentie van energietransitie. Na de wandeling was het daarom tijd om met elkaar te kijken naar de manier waarop Nederlandse steden die energietransitie op een duurzame manier kunnen inzetten en wat hun rol als directeur stedelijke ontwikkeling daarin kan zijn.

Benieuwd naar de ervaringen, inzichten en ontmoetingen tijdens de studiereis van het Netwerk DSO naar Leeuwarden en Groningen? Eens doorpraten over thema’s in stedelijke ontwikkeling? Neem dan contact op met Ward Deckers of Tim Vredeveld van Hiemstra & De Vries.