Onderzoek Hiemstra & De Vries met Regioplan: duurzame arbeidsparticipatie jonggehandicapten

Samen met onderzoeksbureau Regioplan hebben we tussen de zomer van 2017 en dit voorjaar op verzoek van UWV gekeken naar processen en factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, een complex en actueel maatschappelijk vraagstuk. De wens bestaat om hier beter in te presteren en jonggehandicapten duurzaam mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek bieden daarvoor belangrijke aanknopingspunten (handelingsperspectieven).

In het onderzoek stonden drie transities in duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten centraal:
- werkbehoud in tijdelijke banen;
- overgang van tijdelijke baan naar vaste baan;
- werkhervatting nadat eerdere baan is afgelopen.

Vanuit die transities besteedden we aandacht aan de handelingsperspectieven van jonggehandicapten zelf, leidinggevenden, werkbegeleiders en toeleiders.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat vooral verbeteringen mogelijk zijn in de transitie 'van werk naar werk’ (werkhervatting nadat eerdere baan is afgelopen). Het is zonde als een jonggehandicapte pas in beeld komt bij een toeleider als hij of zij werkloos is. Dit vraagt op veel plekken een integrale manier van (samen)werken en een brede blik op duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten.

Om de handelingsperspectieven in de praktijk werkbaar te maken hebben we onder andere arenagesprekken georganiseerd waarin de hoofdrolspelers (jonggehandicapten, leidinggevenden en jobcoaches) in de binnenring spraken over wat zij zelf kunnen doen en de door hen ervaren problemen in de praktijk. In de buitenring luisterden betrokken partijen zoals gemeenten, werkgevers, vakbonden en andere publieke organisaties. Het is nu aan de betrokken publieke organisaties om deze inzichten te gebruiken om jonggehandicapten duurzaam aan geschikt werk te helpen.

Het hele onderzoeksrapport ‘Jonggehandicapten duurzaam aan het werk’ van is hier te downloaden.

Doorpraten over onze bevindingen? Benieuwd naar onze kijk op maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein? Neem dan contact met ons op.