Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: RUIMTEVOLK deelt oogst pilots omgevingsvisie

Onlangs kregen we van onze collega’s van RUIMTEVOLK het ‘Eindrapport Pilots Omgevingsvisie’ toegestuurd. Dit is de oogst van verschillende pilots op het gebied van de omgevingsvisie vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. In een aantal van die pilots leverden we vanuit Hiemstra & De Vries een bijdrage aan het werk van RUIMTEVOLK. Het ‘Eindrapport Pilots Omgevingsvisie’ bevat mooie inzichten en met zulke resultaten is een felicitatie aan RUIMTEVOLK volgens ons op zijn plek. Het biedt bovendien een mooi moment om vooruit te kijken.

Omgevingsvisie: andere manier van werken

In de publicatie is te lezen hoe de omgevingsvisie vraagt om een andere manier van werken. Waar het ruimtelijk domein tot nu toe vaak sectoraal met een compleet eindbeeld werkt aan globale plannen, biedt de Omgevingswet de gelegenheid om permanent integraal te werken aan de ontwikkeling die past bij ‘het DNA’ van het gebied. RUIMTEVOLK hanteert daarbij de volgende formule: Omgevingsvisie = (narratief + perspectief) x (gebieden + strategieën)

Aan de slag

De publicatie stimuleert verschillende betrokken publieke organisaties om alvast op een innovatieve manier aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Wie de Omgevingswet aanpakt als kans om op een andere manier te werken (in plaats van als inhoudelijke opgave) kan vandaag nog aan de slag. De omgevingsvisie biedt een mooie kans om samen met collega’s, het management, politiek en bestuurders alvast te oefenen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Vertrouwen in Omgevingswet

In steeds meer publieke organisaties ziet men de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Met een aantal daarvan zetten we belangrijke stappen voor de komst van de Omgevingswet. Benieuwd naar onze ervaringen? Meer weten over hoe Hiemstra & De Vries inhoudelijke kennis combineert met organisatieontwikkeling? Eens bijpraten over de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Samen stappen zetten met het oog op de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op