Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: gemeente Stichtse Vecht

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie: de grootste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer gemeenten zien de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Zoals gemeente Stichtse Vecht, een van de gemeenten die zich samen met Hiemstra & De Vries voorbereiden op de Omgevingswet.

Omgevingswet: andere manier van denken en (samen)werken

Binnen gemeente Stichtse Vecht houden kwartiermakers Sharief Gulzar en Margreet van de Bilt zich bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Voor hen is dat meer dan een wetgevingsoperatie. Zij zien de komst van de Omgevingswet als een impuls voor de organisatieontwikkeling waar gemeente Stichtse Vecht middenin zit. De organisatieontwikkeling heeft de naam ‘DOE’ vanwege de volgende uitgangspunten: Datagericht & digitaal, Omgevingsgericht en Effectief & innovatief. De ontwikkeling in DOE sluit naadloos aan bij de doelen van de Omgevingswet, zien Sharief en Margreet. De Omgevingswet vraagt immers om een andere manier van denken en (samen)werken. Sharief en Margreet vonden in de adviseurs van Hiemstra & De Vries belangrijke partners om mee samen te werken in het licht van de Omgevingswet. Dankzij de opgedane kennis en de intensieve samenwerking van Sharief en Margreet met Willem, Jelly en Janneke van Hiemstra & De Vries kan gemeente Stichtse Vecht succesvol aan de slag met de Omgevingswet.

Routekaart Omgevingswet: aanknopingspunten, houvast en vertrouwen

De adviseurs van Hiemstra & De Vries combineerden met kwartiermakers Sharief en Margreet de doelen en principes van de Omgevingswet met de lokale context, bestuurlijke ambities en organisatievisie van gemeente Stichtse Vecht. Daarbij analyseerden zij de impact van de Omgevingswet op negen thema’s, zoals beleid en instrumenten, bestuur, informatie en ICT. Deze impactanalyse gaf een duidelijk beeld: een succesvolle invoering van de Omgevingswet vraagt om aandacht voor ‘samenhang’, ‘samenwerken’ en ‘samen regelen’. Voor elk van die drie ‘bouwblokken’ zijn passende ambities geformuleerd. De op basis hiervan opgestelde ‘Routekaart Omgevingswet’ biedt Margreet, Sharief en hun collega’s bij gemeente Stichtse Vecht aanknopingspunten, houvast en vertrouwen. Dat maakt voor gemeente Stichtse Vecht een succesvolle invoering van de Omgevingswet mogelijk in een weerbarstige praktijk.

Meer informatie

Benieuwd naar onze aanpak met gemeente Stichtse Vecht? Meer weten over hoe Hiemstra & De Vries inhoudelijke kennis combineert met organisatieontwikkeling? Eens bijpraten over de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Samen stappen zetten met het oog op de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op.