Word Omgevingswetproof: vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan

De Omgevingswet is de grootste naoorlogse wetgevingsoperatie van Nederland. Dat neigt naar voer voor juristen, maar het is veel meer dan alleen een juridische wijziging. Het is een impuls voor een veranderbeweging die aansluit bij de beweging waar publieke organisaties al lang mee bezig zijn: de beweging naar een wendbare organisatie die flexibel kan inspelen op vragen uit de samenleving.

De Omgevingswet heeft impact op hoe overheden werken buiten, maar zeker ook binnen de organisatie.

Hiemstra & De Vries en Ruimtevolk begeleiden diverse gemeenten bij het invoeren van de Omgevingswet en geven in een pamflet vijf tips voor elke organisatielaag om vandaag nog aan de slag te gaan met de Omgevingswet en uw organisatie Omgevingswetproof te maken.

Klik hier om het pamflet te lezen.