Helpt beter presteren!

Kennisdeling en co-creatie in het sociaal domein

De combinatie van de drie decentralisaties en een fundamenteel andere rolneming vraagt om een systeemverandering in ons werken. Ons werken betreft de werkwijze van alle partners die een rol hebben in het sociaal domein: gemeenten, instellingen, adviesbureaus, en meer. Vanzelfsprekend vraagt het ook iets anders van de samenwerking tussen deze partijen. Allen zullen slimmer moeten werken, scherpe keuzes maken en lef tonen om innovatief te zijn en samen te creëren. Wij geloven erin dat dit tot betere resultaten leidt. We staan voor deze manier van werken en willen graag inspireren om kansen voor kennisdeling en co-creatie te benutten. Samen met de gemeente Zaanstad beschrijven we hoe wij dit zien. pdfLees hier verder. 


Deel: