Gedreven medewerkers die doen wat nodig is in opgaven? Stap uit je automatische piloot, daar word je effectief van!

In je dagelijks werk doe je veel dingen op de automatische piloot. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde medewerker een kwart van zijn/haar tijd besteedt aan vergaderingen. 69% van de medewerkers vindt dat de vergaderingen of gesprekken niet productief zijn of niet bijdragen aan het resultaat. Door stil te staan bij hoe je gesprekken ingaat en een duidelijke rol te pakken, kan je je persoonlijke effectiviteit vergroten. 

Intern en extern opdrachtgever- opdrachtnemerschap

De gemeente Rotterdam wil een organisatie zijn waarin gedreven medewerkers opgaven in de stad en de veranderingen in het sociaal domein goed oppakken. Dat vraagt niet alleen om een transformatie buiten, maar ook om een transformatie in de organisatie. Beleidsmedewerkers opereren steeds vaker in een dubbelrol: enerzijds zijn zij intern opdrachtnemer van het bestuur en de politiek en anderzijds zijn zij vaak opdrachtgever van partners in de stad. Hoe geef je goed invulling aan deze rollen?

Hiemstra & De Vries trainde 325 beleidsmedewerkers en managers van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten in hun rol als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Projectmatig werken: de praktijk is weerbarstiger!

In de eerste workshop stonden de visie, uitgangspunten en werkwijze van projectmatig werken van het cluster maatschappelijke ontwikkeling centraal. De deelnemers concludeerden dat iedereen weliswaar de tools om projectmatig te werken ter beschikking heeft, maar deze in de praktijk niet benut worden. Een goede start van een project of een effectieve vergadering gaat vaak verloren door tijds- en werkdruk, terwijl dit essentieel is in de relatie van opdrachtgever/opdrachtnemer. Door juist tijd en aandacht te claimen aan het begin, voorkom je vaak gedoe in de relatie tussen opdrachtgever/opdrachtnemer daarna.

Vergroot je persoonlijke effectiviteit

In de tweede workshop zijn we aan de slag gegaan met de persoonlijke leerdoelen die naar voren kwamen in de eerste workshop, zoals ‘geen nee kunnen zeggen’ of ‘moeite hebben met het prioriteren van een bomvolle agenda’. Aan de hand van casussen uit de eigen werkpraktijk leerden de deelnemers hoe ze hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Covey gebruiken we hiervoor als inspiratiebron.

Onze aanpak heeft managers en beleidsmedewerkers op drie manieren geholpen:

1. de uitgangspunten van de eigen afdeling zijn weer scherp en helder voor iedereen;
2. ze zijn zich meer bewust wat goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap vraagt;
3. met praktische handvatten kunnen ze aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen.

Meer weten?

Wij helpen professionals in organisaties in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we bijvoorbeeld door leergangen op maat te verzorgen, zoals een leertraject business partner, urban professional of omgevingsprofessional. Benieuwd naar hoe we kijken naar leren & ontwikkelen? Neem dan hier op de pagina Leren & Ontwikkelen eens een kijkje of neem contact met ons op