Van SW-bedrijf naar werkbedrijf

Hoe verder met het SW-bedrijf? Die vraag wordt steeds urgenter nu het aantal WSW-ers alleen nog maar afneemt. In Alphen aan den Rijn is gekozen om een nieuw Werkbedrijf te vormen. Het Werkbedrijf begeleidt voortaan alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning naar de arbeidsmarkt kunnen. Met deze focus op werk kan het Werkbedrijf kandidaten naar vermogen aan passend werk helpen. Hiemstra & De Vries heeft de gemeente Alphen en het SW-bedrijf ondersteund in deze ontwikkeling.

Een duidelijke koers

Het initiatief voor deze ontwikkeling is gestart bij de betrokken gemeenteraden. Het SW-bedrijf is nu een apart bedrijf dat in een gemeenschappelijke regeling voor drie gemeenten werkt. In het nieuwe Werkbedrijf gaan het huidige SW-bedrijf en het team re-integratie van de gemeente Alphen samen. Het team re-integratie is nu een onderdeel van het Serviceplein van de gemeente Alphen dat voor dezelfde drie gemeenten werkt. Door de samenvoeging bundelt de gemeente de expertise en het netwerk om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Bovendien wordt - door het Werkbedrijf onderdeel te maken van de gemeente Alphen - de verbinding met de rest van de uitvoering in het sociaal domein versterkt.

Direct van start

Voor het Werkbedrijf officieel van start kan, moeten nog de nodige bestuurlijke besluiten genomen worden. Vooruitlopend op de formele vorming van het ene Werkbedrijf, zijn we daarom al begonnen met de bouw van de nieuwe organisatie.

We zagen dat professionals van gemeenten en professionals van het SW-bedrijf verschillende beelden hadden over elkaars werk en organisatie. Beelden die niet bijdragen aan een optimale benutting van ieders expertise. In het Werkbedrijf worden het collega’s. Door nu al te investeren in de samenwerking tussen de professionals van het SW-bedrijf, leerden ze elkaar én elkaars werk kennen en waarderen en lukt het om de bestaande beelden te relativeren. In de kern werken ze aan hetzelfde doel: mensen ondersteunen naar zo zelfstandig mogelijk werk.

Samen hebben de professionals één primair proces voor het nieuwe Werkbedrijf ontwikkeld. Ook hebben ze nieuwe vormen van dienstverlening voor kandidaten en werkgevers ontwikkeld. Voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming en starten met samenwerken liepen zo gelijk op. Hierdoor is er nu al winst voor burgers geboekt. Daarnaast helpen de praktijkervaringen die ze nu opdoen bij het verder vormen van het Werkbedrijf.

Inmiddels is de bestuurlijke besluitvorming afgerond en kan het Werkbedrijf ook formeel van start begin 2018.