Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota beïnvloedbare ruimte gemaakt. Die nota maakt op de volle breedte van het gemeentelijke takenpakket inzichtelijk welke keuzes de nieuwe coalitie kan maken om financiële ruimte te creëren voor nieuwe beleidsinvesteringen.

In Almere heeft onze zoektocht geresulteerd in 105 keuzes. Deze keuzes zijn samen goed voor een bedrag van ruim € 26 miljoen dat een nieuwe coalitie op een andere manier kan besteden. Van al deze besparingsmogelijkheden zijn ook de effecten op de maatschappij, politiek en gemeentelijke organisatie in beeld gebracht. Een coalitie kan immers pas echt keuzes maken, als het weet wat het effect van de keuzes zal zijn.

Samen met beleidsinhoudelijke ambtenaren

De beïnvloedbare ruimte is in kaart gebracht samen met beleidsinhoudelijke ambtenaren van de gemeente Almere. In tien bijeenkomsten zijn voor ieder beleidsdomein de taken die de gemeente niet meer, minder, of op een andere manier zou kunnen uitvoeren inzichtelijk gemaakt.

Het was voor ambtenaren best even wennen en spannend om deze keuzes zo open op tafel te leggen. Aan de andere kant vonden de collega’s in Almere het prettig dat hun expertise al aan de voorkant werd gebruikt voor het opstellen van besparingsmogelijkheden, in plaats van dat zij aan de achterkant met keuzes werden geconfronteerd. Om alle mogelijkheden op tafel te krijgen, hebben we afgesproken dat:
 
• we naar alle beleidsdomeinen even scherp keken. Dat gaf ambtenaren de veiligheid dat zij niet de enige waren die hun kaarten op tafel legden.
• hoewel het een politieke opdracht was, de politiek pas laat in het traject betrokken werd. Zo hebben we de mogelijke besparingen en de effecten daarvan objectief en zonder politieke kleuring in kaart kunnen brengen.

Ook gezond bedrijfsvoeren?

Onze manier van werken leidt tot bewuste keuzeopties waarmee de financiële ruimte in de begroting kan worden vergroot. Zo kan meer geld beschikbaar worden gemaakt voor nieuwe speerpunten.
Dat betekent dat het bestuur ook echt gedwongen wordt om keuzes te maken om geld vrij te spelen, in plaats van simpel budget bezuinigen zonder het takenpakket aan te passen (kaasschaven).
Dit noemen wij gezond bedrijfsvoeren.

Wil je meer weten over onze werkwijze en onze ideeën over gezond bedrijfsvoeren?
Neem dan gerust contact met ons op.

Met onze begeleiding zorgen we voor:

• Onafhankelijkheid, omdat we boven de verschillende beleidsdomeinen staan.
• Grondigheid, omdat we weten hoe we een beroep kunnen doen op de onderbuikgevoelens van ambtenaren. Ook weten wij deze gevoelens te vertalen naar objectieve constateringen.
• Tempo in het proces, door onze ervaring in procesbegeleiding.
• Ruime ervaring met besparingsmaatregelen van andere gemeenten, zodat we op een eigentijdse manier op zoek kunnen gaan naar keuzemogelijkheden.

Weten hoe een door ons gemaakt overzicht van besparingsmogelijkheden eruitziet? Bekijk het hier. We gaan graag in gesprek over wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.