Quick scan bezuinigingen bibliotheekwerk Gooise Meren

Op 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeentelijke fusie heeft ertoe geleid dat de financiële balans van de gemeente onder druk is komen te staan. In de Perspectiefnota 2017 zijn daardoor zoekrichtingen geformuleerd om de balans te herstellen. Eén van de zoekrichtingen is een bezuiniging op het bibliotheekwerk.

De bezuinigingsopgave van de gemeente komt op een lastig moment. De bibliotheek is zelf ook per 2016 gefuseerd en daarom bezig om haar basis op orde te krijgen en zich opnieuw te positioneren in de samenleving. De bibliotheek en het college van B&W van gemeente Gooise Meren hebben Hiemstra & De Vries gevraagd om met een quickscan inzicht te geven in de mate waarin de inventarisatie van bezuinigingsmaatregelen van de bibliotheek realistisch is en in hoeverre er nog aanvullende maatregelen zijn om als gemeente te kunnen besparen op het bibliotheekwerk.

Wij hebben de quickscan uitgevoerd door middel van een documentenanalyse, gesprekken met betrokken portefeuillehouders en ambtenaren van de gemeente en een aantal werkbijeenkomsten met het managementteam van de bibliotheek. Op basis van de documentenanalyse, de werksessies en de gesprekken zijn zoekrichtingen geformuleerd die inzicht geven in de beschrijving van de zoekrichting, voorwaarden voor een zoekrichting, een globale raming van de omvang en de consequenties voor de bibliotheekorganisatie en de samenleving van Gooise Meren.

Het resultaat is een beknopte rapportage op basis waarvan de gemeente en de bibliotheek een besluit hebben kunnen nemen over de omvang en invulling van het bezuinigingspakket. De plaatselijke nieuwssite schreef daarover het volgende artikel: lees hier het artikel.