Helpt beter presteren!

Voorbereiden op de Omgevingswet: een routekaart voor de organisatieontwikkeling

De provincie Utrecht wil van de Omgevingswet een succes maken

De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken van publieke organisaties. Het verder versterken van integraal werken en het intensiever samenwerken met andere partijen vraagt simpelweg om andere processen en ook een andere rolinvulling. En bij een andere rolinvulling hoort een andere houding en ander gedrag.

Om bestuur, management en medewerkers in 2019 succesvol te laten werken volgens de principes van de Omgevingswet, heeft de provincie Utrecht ons om hulp gevraagd. Wat is er nodig in onze organisatie op het gebied van kennis, processen, sturing en houding & gedrag?

De verandering aansluiten bij waar de organisatie staat

Waar staat de organisatie op dit moment en wat vraagt de Omgevingswet naar de toekomst? De veranderopgave voor de provincie maakten we als eerste helder. Elke organisatie is immers anders, er is dus géén blauwdrukaanpak mogelijk. Vervolgens hebben we samen met belangrijke sleutelfiguren uit de provincie doelbewuste interventies (acties) gekozen die nodig zijn om de verandering te realiseren. Die sleutelfiguren zijn belangrijk om de energie en ontwikkelingen binnen de organisatie goed te benutten.  

 

 

Een ontwikkelgerichte aanpak

Op basis van de gesprekken, scrumsessies en onze ervaring, hebben we een routekaart ontwikkeld. Een routekaart is nadrukkelijk geen dichtgetimmerd plan voor de komende drie jaar. Het gaat om een langer lopende ontwikkeling, die meerdere facetten van de organisatie raakt. En dat in een context waarin de wet nog niet volledig af is.
Dit vraagt om een ontwikkelgerichte aanpak die uitgaat van uitproberen, kort-cyclisch leren en weer bijsturen. De door ons opgestelde routekaart geeft de organisatie handvatten op vier onderdelen in wat, wanneer nodig is:

  1. vergroten kennis en bewustwording
  2. aanpassen van werkprocessen
  3. ontwikkelen houding en gedrag
  4. versterken sturing en structuur

 

Afbeelding OW Organisatie

Leren door te doen

De interventies in de routekaart sluiten aan bij het dagelijkse werk van medewerkers. Zij gaan aan de slag en ontwikkelen in het werk: leren door te doen. Dit past ook goed bij de professionals in het fysiek domein. Ander belangrijk uitgangspunt is dat we de routekaart verbinden aan de verandertrajecten die al lopen binnen de organisatie. Daarmee benut de provincie de Omgevingswet als vehikel om de bredere ontwikkeling in de organisatie te stimuleren. Denk daarbij aan het samenwerken met partners van buiten of het meer opgavegericht denken en werken.  

Wil je meer weten over hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet, klik dan hier.


Deel: