Jonggehandicapten: duurzaam aan het werk

Hiemstra & De Vries en Regioplan hebben samen een project opgezet dat is gericht op duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Jonggehandicapten krijgen op steeds meer plekken de kans om naar vermogen mee te doen. Maar het lukt ze in praktijk vaak niet om die werkplek te behouden. Daardoor blijft de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten achter bij de ambities.

Samen met Regioplan werken we aan een project gericht op duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Het project wordt gefinancierd met subsidie van UWV en bestaat uit twee delen: een onderzoek dat de factoren in beeld brengt die bijdragen aan werkbehoud/werkverlies van werkende jonggehandicapten en de overgang naar een vast contract en werkhervatting na uitval uit een baan.

In het tweede deel maken we, samen met de belangrijkste stakeholders, een actieplan om de jonggehandicapten, direct-leidinggevenden en begeleiders te ondersteunen om de jonggehandicapte duurzaam aan het werk houden.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Maurits Depla of Ottelien Holla.