Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling. 

Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke taak om bibliotheken in hun provincie te ondersteunen in hun innovatieopgave.  

Aanpak in drie sporen

De provincie Flevoland heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om hen te helpen met de toekomstbestendige ondersteuning van bibliotheken in Flevoland. Samen met Acta Advies hebben we: 

1) via een enquête onder de elf overige provincies (en bestudering van de Wsob) het wettelijke kader en de toepassing ervan door de provincies in kaart gebracht;

2) de huidige innovatieagenda van Flevoland tegen het licht gehouden, op basis van het landelijke kader van de Koninklijke Bibliotheek en de uitgangspunten van de provincie;

3) verschillende organisatorische varianten uitgewerkt om het bibliotheekwerk toekomstbestendig te ondersteunen. 

Adviesrapport

Het resultaat van onze inspanningen helpt om een volgende stap te zetten in de toekomst van Flevolandse bibliotheken. Het beknopte rapport is daarbij een handig middel waarmee de provincie met Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) en de twee basisbibliotheken aan de slag kan om het bibliotheekwerk toekomstbestendig te maken.
Het laatste hoofdstuk in ons rapport, een concreet stappenplan voor de komende jaren, is voor de provincie daarin een handige leidraad.