Helpt beter presteren!

"Ik loop voor meer dan alleen de topsport."

“Kinderen van vijf willen toch ook met een bal in het water spelen? Waarom mannen van vijftig dan niet?” Het typeert Maurits Depla, naast leergierige collega en adviseur bij Hiemstra & De Vries, sinds november 2016 officieel voorzitter van waterpolovereniging UZSC. Een gesprek over clubliefde, betrokkenheid en zijn ambities als voorzitter.

Op zijn dertiende werd Maurits lid van een waterpolovereniging en inmiddels speelt hij al zo’n 45 jaar “het spelletje”, waarvan de laatste 25 jaar samen met zijn broer. Na jarenlang betrokken te zijn geweest bij zijn club UZSC, heeft hij afgelopen zomer het stokje van voorzitter overgenomen. Maurits: “Lol, daar gaat het om. Ik heb plezier in het spelletje en ik ben ook wel iemand van clubgevoel. Dat heeft te maken met loyaliteit, de lol van samen kampioen worden, mensen die iets delen. Als op zaterdag het bad vol jeugdspelers staat; daar word ik blij van.”

De Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (UZSC) vindt zijn oorsprong in twee verenigingen die 72 jaar geleden fuseerden. UZSC ontwikkelde zich de afgelopen 10 jaar van “een gezellige oude mannen club” naar een breedtesport club met topsportambities. Maurits: “Onder de vorige voorzitter is er flink geïnvesteerd in de topsport door spelers aan te trekken, te investeren in de eigen jeugd en te werken aan een topsportstructuur.” En met succes; de dames en de heren van UZSC wonnen dit jaar alle prijzen die er te winnen zijn in de eredivisie van het waterpolo.  

Maurits ziet het nu als zijn opgave als voorzitter om het clubgevoel verder te verbreden: “Mensen zeggen dat ik een polderaar ben en dat klopt denk ik wel. Ik ben op zoek naar verbinding met zoveel mogelijk mensen. Het opportunistische van de sport kleeft niet aan mij. Natuurlijk, als er een kans is om te winnen pak je die, maar ik kan niet alleen lopen voor de topsport. We moeten goed met elkaar om gaan. Het is niet zo dat als je de beste bent, je alles kan maken. Zo kunnen de dames en herenselectie een vrijwilligersvergoeding krijgen als ze zichtbaar wat terug doen voor de club. Ik zet me in voor plezier in de sport op alle niveaus, UZSC zijn we samen.”

Een gaaf voorbeeld van clubgevoel is voor Maurits het moment toen de dames de supercup wonnen. Speelster Dagmar Genee vertelde na afloop aan de NOS hoe bijzonder het is om na jaren hard werken met oranje met haar oude vriendinnen van de club de supercup te pakken: “Dat is een groot compliment voor onze club, dit is wat sport kan betekenen voor mensen.”

Waar komt die loyaliteit en het clubgevoel vandaan? Maurits: “Ik wilde wel eens wat terug doen voor de club waar ik al jaren speelde, met dat idee ben ik ook opgegroeid. Maar wat je terug doet, moet je zelf wel leuk vinden. Dat is waar ik in geloof. Ik ben als voorzitter begonnen met gesprekken te voeren met jonge sporters binnen de vereniging. Wil je eens met mij meedenken over de toekomst van de club en neem dan drie maatjes mee met wie we daar een keer over praten. Zo zijn we in gesprek gegaan: wat vind je dat er goed gaat, wat moet anders, wat wil je bijdragen? Het begint bij de drive van mensen om dingen beter te maken, anders te willen doen. Dan raken ze betrokken en dan komt er een fit met wat er nodig is.” 

Toch is verandering is niet altijd makkelijk. Maurits: “Er lopen op de club ook mensen rond die weten hoe het moet maar niet altijd open staan voor verandering. Laatst hadden we een discussie over de verdeling van het badwater. De klassieke manier is: inventariseer de wensen - maak een schema - stuur rond voor reacties -  stel vast. Maar dan word je als bestuur de kop van jut. Ik heb een aantal avonden georganiseerd en de vraag voorgelegd: hoe kunnen we het badwater slimmer en eerlijker verdelen? Het leidt niet per se tot nieuwe ideeën maar ik creëer wel verandering: de leden om wie het uiteindelijk gaat, worden zo onderdeel van de oplossing. In die zin pas ik als voorzitter veel toe van wat ik in mijn werk geleerd heb, het is een vorm van organisatieontwikkeling.”

Over zijn toekomst als voorzitter heeft Maurits een concreet beeld: “Het is mijn doel dat ik binnen twee jaar kan stoppen omdat er iemand nieuws aan de deur staat te rammelen, iemand met nieuwe ideeën die andere accenten legt. Dat is ook gezond voor de club, dat een nieuwe generatie het stokje overneemt”. 


Deel: