Helpt beter presteren!

Effectief partnerschap gemeenten en zorgaanbieders in het veld van jeugd: geen blauwdruk maar een kleurplaat!

'Hoe gaan we als gemeente straks met de maatschappelijke partners sociale wijkteams opzetten, waarin de partners ook echt in positie komen?' 'Laten we als zorgaanbieder wel voldoende onze smoel zien bij gemeenten?' Tijdens de Hiemstra & De Vries blikdag hebben gemeenten en zorgaanbieders vragen rondom effectief partnerschap in het veld van jeugd onder de loep genomen. Een onderwerp dat veel energie en enthousiasme oproept, maar soms ook spannend kan zijn! In gesprek gaan en concreet samen aan de slag zijn, zijn belangrijke stappen om de jeugdzorg toekomstbestendig te maken. Zet de juiste mensen aan tafel, scheidt de zakelijke van de inhoudelijke gesprekken, doorbreek stereotype beelden, leer de belevingswereld van je gesprekspartner kennen, ontsnap uit de 'papieren gevangenis' en benut de kennis en kunde die bij je gesprekspartner aanwezig is.

Henk Procé, hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Zwolle, geeft aan dat vertrouwen een belangrijke basisvoorwaarde is om écht het verschil te kunnen maken. 'Als iedereen in begrenzingen blijft denken, gaat het van zijn levensdagen niets worden. We moeten het samen doen en verschillen overbruggen, zonder de verschillende belangen uit de weg te gaan.' Hans Blom, bestuurder van MEE, een organisatie voor maatschappelijke cliëntondersteuning, werpt een inspirerende kijk op de transitie. 'Door angst voor verlies van stabiliteit, zoals je baan en het klantenbestand, zetten mensen defensiemechanismen in om de huidige situatie te kunnen behouden, terwijl we onszelf juist moeten openstellen om met elkaar aan de slag te gaan.' Marjon Gadella, directeur strategie en plaatsvervangend gemeentesecretaris gemeente IJsselstein, geeft aan dat gemeenten op dit moment nog te druk zijn met zichzelf en de buitenwereld onvoldoende benutten. 'Door met een kerngroep van sociale partners in gesprek te gaan, krijgen we nieuwe inzichten en leren van de expertise die volop aanwezig is.' 'De transitie vraagt van Bureau Jeugdzorg een cultuuromslag', aldus Tanno Klijn, Rayonmanager Bureau Jeugdzorg Utrecht. 'Niet alleen is het spannend of wij straks nog wel bestaan, ook moeten onze medewerkers weg van het veiligheids- en controledenken en meer naar eigen krachtdenken. Op dit moment hebben wij partnerschappen met verschillende gemeenten gesloten. Met hen voeren we nu vooral zakelijke gesprekken: de discussie rondom de inhoud is overgegaan naar een structuurdiscussie.'

De oproep van de gemeenten aan de sociale partners is te laten zien waar hun expertise en kwaliteiten liggen en deze kennis over te brengen aan gemeenten. Door de juiste mensen ('koplopers') aan de juiste tafels te zetten, in formele én informele gesprekken, wordt de beweging verder gebracht. Partners geven aan dat het belangrijk is dat de gemeente hun visie en kaders delen en keuzes maken met welke partners de gemeente in gesprek wil. Door te accepteren dat de doelstelling van de transitie jeugdzorg geen blauwdruk is van de oude situatie, maar een grote kleurplaat, ontstaat de energie om op een effectieve manier invulling te geven aan partnerschap!

Hans Blom, bestuurder Stichting MEE Plus, Marjon Gadella, directeur strategie en plaatsvervangend gemeentesecretaris gemeente IJsselstein en Tanno Klijn, Rayonmanager Bureau Jeugdzorg Utrecht


Deel: