Impact Omgevingswet voor lokale politici

Wij leveren graag een bijdrage aan het ontwikkeling van de adviseurs van de toekomst. Daarom stellen wij studenten bestuurskunde van de AVANS hogeschool in staat om met ons samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Ambitieuze studenten hebben zo de mogelijkheid om vakken binnen hun studie te combineren met de ervaringen die wij in de praktijk tegenkomen. Student Daniël van Schijndel onderzocht voor onze collega Ward Deckers wat de gevolgen zijn van de invoering van de Omgevingswet voor gemeenteraadsleden. Het artikel dat daarover is geschreven, vindt u hier.