Kostenbewuste wijkteams

Wijkteams niet kostenbewust” kopte Binnenlands Bestuur. Verrassend? Nee, want de drive van wijkteammedewerkers is: kwetsbare burgers goede ondersteuning te bieden. Toch wel, want de wijkteams zijn een sleutel in de transformatie in het sociaal domein. En de kern van de transformatie is betere zorg voor minder geld!

Dat ‘voor minder geld’ is al best gelukt: gemeenten hielden immers geld over op de WMO. Dat was overigens vooral het resultaat van knijpen in de tarieven en budgetten van zorgaanbieders: de lucht eruit halen. Niks mis mee, vanuit het perspectief van de gemeente, maar dat is niet de transformatie in het sociaal domein waar iedereen van droomt.

Wijkteams die doorverwijzen naar bestaande goedkopere zorgproducten in plaats van bestaande dure zorgproducten. Ook dat helpt om de zorg goedkoper te maken. Wordt de zorg daar beter van? Misschien, maar de zorg verandert nog niet echt. Alleen innovatie in de keten kan zorg écht duurzaam goedkoper en beter maken.

De focus moet dus gericht worden op innovatie. Zorg en ondersteuning: simpel als het kan, complex alleen als het nodig is. Daar zijn we nog niet. Dus wat is daarvoor nodig? Een systeem waar leren in de keten centraal staat en waar steeds bijgestuurd kan worden. Een wendbare organisatie dus. Een goed georganiseerde bedrijfsvoering helpt daarbij. Maar maak het niet te groot, want bedrijfsvoering is nu nog vaak gericht op beheersing. Het moet ondersteunend zijn naar permanente vernieuwing in de keten.

Echt vernieuwen vraagt leren. Dat doe je niet door alleen te sturen met hard control: (financiële) grenzen, resultaten bepalen aan de voorkant en resultaten meten aan de achterkant. Kies bewust óók voor soft control: missie, visie, waarden en ruimte om te vernieuwen op basis van feiten en initiatief van professionals. Benut daarbij data, niet alleen over de bedrijfsvoering, maar juist ook de data over wat er speelt in een wijk. Voed professionals met die gegevens.

Wijkteams die zich afvragen of de zorg eenvoudiger kan? Prima. Wijkteams die de vraag stellen of er eigenlijk wel zorg nodig is? Prima. Wijkteams die zich afvragen waarom zij veel doorverwijzen naar (dure) zorg? Prima. Wijkteams én zorgaanbieders die zich afvragen hoe dat anders kan? Top. Daarvoor moet de bedrijfsvoering op orde zijn, zodat wijkteams en zorgaanbieders kunnen zien wat ze doen. Maar kostenbewustzijn is meer dan kostenbeheersing. Kostenbewustzijn betekent steeds op zoek naar slimmere manieren om zorg en ondersteuning te bieden. Want dat is de échte motor voor betere én goedkopere zorg.

Klik hier voor onze visie op wendbaar organiseren.