Een Omgevingsplan met Scrum!

Een Omgevingsplan met Scrum!

Het afgelopen jaar zijn steeds meer overheden in het land van start gegaan met de voorbereiding op de Omgevingswet. Wij ondersteunen hen daarbij. Eind 2019 treedt de wet in werking en moeten de overheden klaar staan voor de invoering. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voortvarend aan de slag gegaan. Zij werken aan een proef-omgevingsplan voor de wijk Orthenpoort. Wij begeleiden hen door middel van een Scrum aanpak.

Ervaring opdoen met de Omgevingswet is minimaal net zo belangrijk als het eindproduct

We werken aan een ‘proef’ omgevingsplan. ‘Proef’ om ruimte te maken voor experimenteren met nieuwe werkwijzen die de Omgevingswet vraagt. De ervaring en het kennismaken met de Omgevingswet vinden we op dit moment namelijk net zo belangrijk als het product. Doel van de pilot is dus ook tweeledig. Ten eerste levert het bouwstenen voor een definitief omgevingsplan. Ten tweede moet het inzicht geven in wat de invoering van de wet vraagt van de professionals en organisatie, onder andere op het gebied van kennis, houding en gedrag. Oftewel een impactanalyse door in pilotvorm direct aan de slag te gaan.

Scrum aanpak

Om te komen tot een omgevingsplan op hoofdlijnen passen we een Scrum aanpak toe. Scrum is een raamwerk, overgewaaid vanuit de IT, voor het op productieve en creatieve wijze ontwikkelen van producten, met een zo hoog mogelijke waarde. In korte cycli, ook wel sprints, werkt het scrumteam aan snelle zichtbare resultaten. In Den Bosch hebben we een team samengesteld dat bestaat uit professionals met verschillende expertises: planjuristen, stedenbouwdeskundigen, vergunningverleners en een geo-visualist.

Wij kiezen voor Scrum, omdat er in deze manier van werken veel aandacht is voor reflectie en leren: wat ging goed, wat ging minder en wat betekent dit voor organisatie? Zo krijg je zicht op de veranderopgave. Daarnaast past het goed bij wat de Omgevingswet beoogt. Vanuit het perspectief van de gebruiker formuleren we constant welke toegevoegde waarde de onderdelen van het omgevingsplan bieden. Dat doen we door te prioriteren: wat moet er minimaal in het omgevingsplan staan? kunnen we met minder regels ook af? Dat moet er voor zorgen dat er straks een begrijpelijk en gebruiksvriendelijk plan op tafel ligt.

Urgentie en wendbaarheid van professionals

De laatste sprint(s) vinden dit najaar plaats. Daarna moet het proef-omgevingsplan klaar zijn. Als tussenresultaat zien we dat er in de organisatie meer urgentie en betrokkenheid van medewerkers is. Door het ‘gewoon te gaan doen’, is er minder zorg over de onzekerheid die de wet met zich mee brengt. Daarnaast investeert Den Bosch met scrum in de wendbaarheid van de organisatie. Belangrijk met het oog op de definitieve invoering van de Omgevingswet. Tot slot, maar misschien wel de belangrijkste, is dat de pilot bijdraagt aan het werkplezier. Medewerkers krijgen meer professionele ruimte, zijn zelf organiserend en werken aan resultaten die echt bijdragen aan de opgave van hun stad. En dat is wat de Omgevingswet van ons vraagt.