Specialisten in de wijk voorkomen zwaardere zorg

KernteamDB

Sinds 1 juli werkt het sociaal wijkteam in Den Bosch Zuidoost samen met een wijkgericht kernteam van verschillende ambulante (2e lijn) specialisten voor jeugd en volwassenen. Het doel:
1. zwaardere zorg voorkomen door in een vroeg stadium specialisten snel en kort te betrekken.
2. het beter inzetten van het informele en professionele netwerk in de wijk voor, tijdens en na de behandeling door specialisten.
Hiemstra & De Vries zette met het wijkteam en deze specialisten aan de hand van casuïstiek in 3 stappen een pragmatische samenwerking op.

Samen de zorg vernieuwen

Zorgzaam, het WMO netwerk van 15 partners in zorg en welzijn in Den Bosch heeft de ambitie om samen het aanbod voor kwetsbare burgers in Den Bosch te vernieuwen. Samen willen zij een integraal aanbod ontwikkelen waarin alle onderdelen van zorg en ondersteuning zijn opgenomen. Een mooi vergezicht, maar om concreet resultaat te boeken zijn we met kleine stappen begonnen. Wij vroegen het wijkteam zelf wat er opgelost moest worden en zijn daarmee aan de slag gegaan.

Stap 1: voortbouwen op wat werkt

Met het wijkteam en de specialisten hebben we besproken in welke casus nu al succesvol wordt samengewerkt en wat die samenwerking succesvol maakt. Belangrijkste factoren voor succes:
- elkaars gezichten en werkwijzen kennen;
- respect voor elkaars vakkennis, visie en werkwijze;
- duidelijkheid over wie de regie heeft.

Stap 2: organiseren wat nodig is

In de tweede stap hebben aan de hand van succesvolle en minder succesvolle casus met elkaar benoemd wat er nodig is om bovenstaande factoren te realiseren in de samenwerking in Zuidoost. Dat hebben we zo concreet mogelijk gemaakt: een dedicated team van ambulante specialisten voor het wijkteam Zuidoost met een gedeelde werkwijze die beschikbaar zijn voor consultatie en die snel interventies kunnen inzetten om zwaardere zorg te voorkomen.

Stap 3: aan de slag met minimale afspraken

Als laatste stap hebben we met lijnmanagers van de ‘moederorganisaties’ uit het kernteam minimale randvoorwaarden opgesteld zodat het kernteam vanaf de start vrij kan opereren maar tegelijk wel de richtlijnen heeft om te kunnen handelen en keuzes te maken als het nodig is. Deze stap hebben we concreet gemaakt door op een scrumachtige wijze aan het werk te gaan; door middel van korte sprints snel resultaat boeken en acties uitwerken om het team zo snel mogelijk van start te laten gaan. De belangrijkste afspraken zijn dat de specialisten om te beginnen 40 uur per persoon per half jaar beschikbaar zijn en dat het wijkteam altijd in de lead is. Met deze praktische afspraken zijn we 1 juli van start gegaan. In deze periode begeleiden wij het kernteam in het leren van en met elkaar. Half september evalueren we de eerste resultaten van deze samenwerking.

Meer weten?
Lees hier verder wat nog meer doen in het leren en ontwikkelen van wijkteams.