Arnhem: gericht handhaven op basis van data

De gemeente Arnhem heeft een kleine groep toezichthouders in dienst om toe te zien en te handhaven in de openbare ruimte. Arnhem heeft ons gevraagd hoe de beperkte capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten met zoveel mogelijk effect in de samenleving (‘buiten’). Op basis van een brede data-analyse hebben wij met heatmaps in kaart gebracht waar bepaalde meldingen in de stad veel voorkomen. Daarnaast hebben wij handhavers gevraagd hun routes door de wijk op een tweede kaart te plotten. Vervolgens hebben wij aan de hand van beide kaarten verschillen en overeenkomsten bij elkaar gebracht en een top-10 met prioriteiten opgesteld. Het resultaat is een vernieuwde werkwijze waarbij het team toezicht & handhaving met accurate data, gerichter in de wijk aan de slag is. De nieuwe werkwijze intensiveert ook het delen van kennis en vaardigheden tussen de teamleden, waardoor de onderlinge samenwerking verbetert.