Bijeenkomst op 6 juni 2016 over (datagedreven) sturing in het sociaal domein

Op 6 juni 2016 organiseren wij samen met de gemeente Utrecht een bijeenkomst voor managers sociaal domein en informatiemanagers van grote gemeenten over sturing in het sociaal domein.

De centrale vraag tijdens de bijeenkomst is: op welke manier kan je sturen in het sociaal domein en hoe kan je data gebruiken om noodzakelijke inzichten te realiseren?

De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:
1. Bespreken van resultaten onderzoek door Hiemstra & De Vries en Ynformed bij vier grote gemeenten, naar het gebruik van data en sturing in het sociaal domein;
2. Presentatie van het Utrechtse model van sturing en datagebruik in het sociaal domein;
3. Kennis uitwisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van (datagedreven) sturen in het sociaal domein.

Mocht je meer informatie willen ontvangen over deze bijeenkomst of verslag van de bijeenkomst willen ontvangen, neem dan contact op met Ottelien (Ottelien.Holla@hiemstraendevries.nl)