Transformeren in het Sociaal Domein

Gemeenten en hun partners zijn al even onderweg met het vormgeven van de transformaties in het sociaal domein. De klus is nog niet geklaard: er blijven uiteenlopende aandachtspunten. Om keuzes te kunnen maken moet je als gemeente je eigen prioriteiten in beeld hebben. Zo kom je van grote verhalen in concrete en gerichte actie. We herkennen in onze opdrachten zes thema’s waar de transformatie speelt. Het helpt ons om gestructureerd langs deze zes thema’s in beeld te brengen waar je als gemeente staat, om zo je transformatieagenda inzichtelijk en scherp te krijgen. Zo breng je systematisch in beeld waar het goed loopt en waar je als gemeente je energie op moet richten.

Van transitie naar transformatie
De drie decentralisaties zijn ‘zacht geland’ bij de gemeenten. De eerste stappen in de transformatie van het sociaal domein zijn gezet met de vorming van wijkteams. Maar daarmee is de transformatie van het sociaal domein nog niet klaar. Er is meer: de inrichting van de toegang, het publiek opdrachtgeverschap, sturen op maatschappelijk effect, een effectieve bedrijfsvoering en interne werkwijze, innovatie in de keten en samenwerking in de regio. Dat zijn de zes thema’s die de transformatie maken.

Van grote verhalen naar kleine stappen vooruit
Het nieuwe motto is ‘doen’. Het gaat nu om het realiseren van ambities en de verhalen. Hoe gaan we dat doen? Mensen en organisaties moeten anders (samen)werken. Gemeenten zijn hard aan de slag om vanuit een veranderstrategie hierin stappen te zetten. Maar alles lijkt prioriteit te hebben: ad hoc acties en lange termijn plannen. De vraag is hoe kan je de energie richten om de ambities te behalen?

Prioriteiten in beeld
Wat gaat goed en wat zijn de concrete issues in de praktijk? We maken je transformatieagenda scherp door gestructureerd te kijken waar je op deze zes thema’s van de transformatie staat. Zo krijg je grip op de transformatie: Wat moet er versterkt en ontwikkeld worden om de doelen te realiseren? En welke huidige patronen moeten worden verlegd om deze doelen te realiseren? Je prioriteiten kennen helpt je energie te richten!

Als je wilt weten hoe je op de zes thema’s van de transformatie staat, open het bijgevoegde bestand.