Helpt beter presteren!

Leren

Wij ondersteunen managers en professionals bij het leren op 3 niveaus: door te doen en ervaren (70%), door in gesprek te reflecteren (20%) en in de klas/groep (10%). Wij geloven in deze combinatie van de leervormen (70/20/10) om managers en professionals beter te laten presteren.

De rol van de overheid verandert steeds meer in die van een participerende overheid. Dat vraagt van de professionals naast inhoudelijke kennis vooral om - vanuit zelfkennis en overzicht – bewuster positie in nemen en meer samen met anderen resultaten boeken. Veel organisaties hebben deze opgave scherp voor ogen, maar de weg er naar toe ontbreekt nog wel eens.

Wij ondersteunen managers en professionals bij hun ontwikkeling. Kenmerkend voor onze aanpak:

• We kennen de opgaven van publieke organisaties en redeneren vanuit wat buiten nodig is.
• We relateren de abstracte visie op verandering continu aan zichtbare kenmerken in houding en gedrag.
• We verbinden het leren op alle niveaus, van medewerker tot manager, zodat de organisatie in de breedte ontwikkelt.
Een voorbeeld bij de laatste twee punten: wij ondersteunen het management te leren kijken en interveniëren op momenten die heel mooi passen in de visie. “Als ik dit doe en direct daarna hoor dat dat heel effectief was EN weet wat ik dan deed, wat maakte dat het effectief werd, dan neem ik dat zeker mee in mijn bewuste geheugen en zal ik dit vaker uitproberen”.

Enkele quotes: 

• "Tijdens de opleidingsdag heb ik geoefend met een lastig gesprek voeren. Omdat ik aan het eind van die oefening heel feitelijk heb voorbereid wat ik ging doen, op welk moment en wat ik daarvoor persoonlijk nodig had, was het een heel goed gesprek, waar mijn gesprekspartner ook heel blij mee was."

• "Voor de opleiding moest ik feedback vragen aan mijn portefeuillehouder. Omdat ik niet op de opleidingsdag terug wilde komen met de melding dat ik niets had gedaan, heb ik het gedaan (ook al vond ik dat spannend). Dit leverde hele mooie inzichten op, die ik in mijn advisering gelijk heb toegepast. Grappig genoeg zie de wethouder zelf dat hij het ook een verrassend leuk gesprek vond. En laatst kreeg ik terug dat hij heel blij was met mijn advisering, waarin ik zijn tips had opgevolgd."

Dia1


Enkele voorbeelden:

PROJECTLEREN / TEAMREFLECTIE / PROJECT START UP

Doel: naast de inhoudelijke bespreking ook bedreven raken in interactie, samenwerking en persoonlijke effectiviteit in het werk

Hoe: leren in het werk, daar waar mensen aan het werk zijn aan de opgaven die voor liggen. De begeleider helpt het team reflecteren met een gespreksmodel, zodat teamleden samen scherp maken welke opgave zij met elkaar aan het realiseren zijn, inzicht krijgen in hun manier van (opgavegericht) werken, rolinvulling en samenwerking. Deelnemers vertalen deze inzichten naar nieuw gedrag, dat ze in de periode erna gaan toepassen om te ervaren wat daarin werkt (actie-experiment).

LEERATELIERS / WERKOVERLEG
Doel: collectief leren en ontwikkelen van gemeenschappelijke taal, vaardigheden en rolontwikkeling
Hoe: met de hele afdeling zelf vorm geven aan collectief leren, voor en door medewerkers (in het begin externe hulp bij voorbereiding en begeleiding). Per keer een programma gericht op vaardigheden, inspiratie van buiten of actuele casuïstiek. Altijd met een collectieve start met de hele afdeling (verbinding), gevolgd door een programma met workshops in wisselende samenstelling (focus en maatwerk).

INTERVISIE / INTERCOLLEGIALE CONSULTATIE
Doel: in gesprek reflecteren op casuïstiek, leren met collega’s hoe je anders kan kijken, denken en handelen
Hoe: met collega’s in vaste of wisselende samenstelling, met of zonder begeleiding. Wel altijd met passende gespreksmethodiek.

PRAKTIJKCOACHING / SPARREN
Doel: in een-op-een gesprek bespreken, leren met collega’s hoe je anders kan kijken, denken en handelen
Hoe: Met collega’s in leerteams met vaste of wisselende samenstelling, met gespreksbegeleiding en met passende gespreksmethodiek.

Zie ook het overzicht

Bijgevoegde documenten:


Deel: