Detacheren onder de participatiewet: Publieke taak?

De belofte van de Participatiewet: ook mensen die geen volwaardig loon kunnen verdienen aan het werk bij gewone werkgevers. In de praktijk loopt het nog niet storm. Werkgevers zien op tegen de risico’s. Zij willen deze mensen wel laten werken, maar alleen op basis van detachering. Is het detacheren van deze groep een publieke taak? Hier en daar is daar volmondig “ja” op gezegd. Maar op veel plekken zijn twijfels, vanuit uiteenlopende overwegingen en belangen. Daardoor verlopen de gesprekken soms moeizaam. Op verzoek van partijen in dit proces hebben wij de detacheringswijzer gemaakt. Daarin worden de uiteenlopende overwegingen op een rij gezet. Op basis van de praktijkervaring in 18 gemeenten en SW-bedrijven. Het is een hulpmiddel om het goede gesprek te voeren op weg naar een weloverwogen besluit over de publieke rol bij detachering onder de participatiewet.