Voor minder regels moet je meer doen

De gemeente Amersfoort wil met haar programma deregulering meer ruimte geven voor innovatie en initiatieven in de stad. Samen met de gemeente hebben wij een regeldruktoets ontwikkelt die daarbij helpt. De regeldruktoets bevat vijf varianten die handvatten geven en inspiratie bieden voor het versoepelen en verminderen van regels, of zelfs anders regelen. Vanuit de overtuiging dat regels helpen en nodig zijn, maar niet altijd de meest effectieve oplossing. Of dat de manier van toepassen van de regels net zo belangrijk is als het opstellen ervan.

Deregulering is niet langer ‘simpel’ een bepaald percentage regels afschaffen. In de regeldruktoets ligt de nadruk meer op het gesprek en denken over regels. Of regels de beste oplossing zijn voor een bepaald probleem, en zo ja hoe de regels dan op te stellen en toe te passen. De varianten in de regeldruktoets gaan daarom vooral over denken vanuit de bedoeling, meer samen doen met de stad en een moderne rolinvulling van de beleidsprofessional. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet en de kansen die het biedt om te werken aan een andere manier van denken en werken van de ruimtelijke professional (in plaats van alleen denken in minder regels) en te experimenteren met het geven van ruimte in ruimtelijke plannen en verordeningen.
Op die manier naar regels kijken, in plaats van alleen een percentage te willen afschaffen, is uitdagender en zorgt voor meer vrijheid en plezier in het werk. Sterker, het kan zelfs leuk zijn, bijvoorbeeld met Gamification. Door het gewenste gedrag leuk te maken in plaats van regels op te stellen en door humor te gebruiken in de confrontatie met ‘verkeerd’ gedrag.

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen op dit gebied. Er zijn in ieder geval voorbeelden genoeg.