Voortijdig Schoolverlaten voorkomen met data-analyse - 2016 - Congres Overheid 360°

Jaarlijks maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de rest van hun leven: van langdurige werkloosheid tot sociale problematiek en criminaliteit. Om dit probleem effectief aan te pakken heeft de regio Zuid-Holland Zuid een risicogerichte aanpak ontwikkelt. Op basis van Machine Learning techniek worden risicojongeren geïdentificeerd, waarvan de kans klein is dat ze zonder extra hulp hun opleiding afmaken. Als deze risicojongeren 'spijbelen' worden ze actief thuis opgezocht. Dit betekent een transformatie van generiek beleid en algemene maatregelen naar het bieden van gerichte, adequate hulp aan jongeren die dat echt nodig hebben.

In deze workshop geeft de RMC-regio Zuid-Holland Zuid samen met onze collega Anton van Ynformed een interactieve presentatie waarbij ze samen met de deelnemers dieper ingaan op:
• het doel en de oplossing (outreachende aanpak)
• de achterliggende machine learning techniek voor de risicoprofilering
• de kansen en uitdagingen voor doorontwikkeling
• andere toepassingsmogelijkheden van deze aanpak en techniek in de publieke sector