Congres Overheid 360° - 2016 - de kracht van informatie

Informatiesamenleving 2020 – de kracht van informatie

We leven in een informatiesamenleving. Mensen zoeken, vinden en ontvangen de hele dag informatie via tablets, smartphones en computers. Het gevolg? Wij – inwoners - verwachten moderne dienstverlening van overheden: snel en digitaal waar mogelijk, persoonlijk op maat waar nodig. Dit betekent dat overheden hun informatievoorziening en dienstverlening anders gaan inrichten. “De kracht van informatie” is het centrale thema van het congres Overheid 360°.

Vanuit ons bureau zien wij dat deze ontwikkelingen zich voltrekken bij onze opdrachtgevers. We zijn ervan overtuigd dat technologie en data een cruciale rol vervullen voor overheden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dat is één van drie majeure ontwikkelingen binnen publieke organisaties. Daarnaast is het hoog tijd dat het talent van overheidsprofessionals veel beter wordt ingezet en, ten derde, dat er meer en effectiever gebruik wordt gemaakt van de kennis van partners en burgers in het vinden van oplossingen. Wij noemen deze samenhangende ontwikkeling Smart Government en zijn ervan overtuigd dat inzet op deze drie sporen nodig is om overheden beter te laten presteren. Daarom dragen we als founding partner bij aan het congres Overheid 360°.

Wat houdt het congres Overheid 360° in?

Het congres Overheid 360° geeft een uitstekend overzicht van wat er de komende jaren gaat gebeuren. Technologische innovaties veranderen organisaties in hoog tempo op dit moment. Professionals moeten meer met inzichten uit data kunnen werken. Een voorbeeld hiervan zijn de handhavingsprofessionals in verschillende steden. Zo laat de gemeente Utrecht zien op dit congres hoe ze huisjesmelkers effectief aanpakken door slim bestaande data te gebruiken. Doordat je met technologie sneller inzichten verwerft kun je ook sneller en accurater reageren. Wendbaar organiseren en daarmee kunnen aansluiten op ontwikkelingen en initiatieven in je stad is een mooie kreet maar hoe doe je dat in de praktijk? Welk deel van je gemeentelijke organisatie wil je bijvoorbeeld wendbaarder maken?

Tot slot worden er ook mini-masterclasses aangeboden zoals een Masterclass Data Science. Met deze en meer dan 30 andere workshops is dit hét congres om aan deel te nemen.

Vijf redenen waarom dit congres voor jou interessant kan zijn

1. Je bent na afloop op de hoogte hoe het echt zit met de informatiesamenleving 2020 en van alle mogelijkheden en innovaties op dit gebied.
2. Je komt meer te weten over de Digitale Agenda 2020 – de ondersteuning vanuit KING en VNG voor gemeenten, en welke rol informatie speelt als basisinfrastructuur, procesveranderaar en innovatieve kracht binnen publieke organisaties.
3. Je woont inspirerende praktijkcases en best practices van gemeenten, andere overheden en organisaties bij.
4. Je krijgt handvatten om invulling te geven aan een datagedreven gemeenschap, je dienstverlening te verbeteren, het innovatievermogen van je organisatie te vergroten en de benodigde randvoorwaarden op orde te krijgen.
5. Jij en je collega’s gaan naar huis met inspiratie om gezamenlijk een strategie op voorgenoemde thema’s voor jouw organisatie te formuleren.