Minder verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Donderdag 17 maart was de nationale dag van de leerplicht. Een dag waarin we extra stilstaan bij verzuim. Hoewel ieder kind recht heeft op goed onderwijs zijn er jaarlijks ongeveer 10.000 (langdurige) verzuim gevallen en maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Ondanks het harde werken van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers.

Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers hebben als handhavers in het sociaal domein een bijzondere rol voor een bijzondere groep mensen. Doordat RMC’s en bureaus Leerplicht meer preventief gaan werken kunnen zij bijvoorbeeld door multidisciplinaire overleggen, overgangspreventie, samenwerking met het veiligheidshuis, et cetera interveniëren om verzuim en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Wij helpen diverse RMC’s en (regionale) bureaus leerplicht hun werk beter te doen. In nauwe samenwerking met Ingrado en met onze collega’s van Ynformed werken wij aan het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van RMC’s en (regionale) bureaus leerplicht door het:

• ontwikkelen van een voorspellingsmodel dat met bijna tachtig procent zekerheid voorspelt wat de kans is dat een jongere een startkwalificatie haalt. Dat ontwikkelden we samen met Ynformed

• bepalen van rol, focus en slimmere werkwijze in de samenwerking in het sociaal domein

• bepalen van de gewenste formatie van de bureaus leerplicht en RMC’s.

Wil je meer weten over onze opdrachten, ervaring en werkwijze? Neem dan contact op met Pol van Tuijl of Sebastiaan van den Bogaard.