Founders Kennispark Twente zetten gezamenlijk stap vooruit!

Twente is de regio met de meeste startups. Kennispark Twente speelt daarbij een cruciale rol. Door kennis onderling beschikbaar te stellen en beter te benutten, het organiseren van samenwerking tussen kennisinstellingen, studenten en bedrijfsleven, en door het organiseren van competenties die ontbreken in het innovatieve ecosysteem. Kennispark Twente wil tegelijk een stap voorwaarts zetten en het innovatieve ecosysteem van startende hightech ondernemers en bedrijven verder versterken.

De Founders van het Kennispark (Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeente Enschede) wilden in drie bijeenkomsten helder maken wat er nodig is, zowel collectief als ook van iedere individuele organisatie, om Kennispark Twente weer gezamenlijk te richten. Persoonlijke geschilpunten werden besproken en uitgangspunten voor de te volgen strategie werden bepaald. Tevens vond een intensieve uitwerkingsbijeenkomst (pressurecooker) plaats met vertegenwoordigers van de Founderorganisaties. Daarin werd de doelenboom, de context en omgeving van het Kennispark en de governancestructuur uitgewerkt.

Wij hebben deze pressurecooker en de drie sessies met de Founders begeleid en georganiseerd. Resultaat van dit strategieproces is dat de Founders nog dit voorjaar een gezamenlijk convenant tekenen, waarbij zij zich uitspreken om voor een gezamenlijk en beter gericht Kennispark te gaan.