Werken aan een trotse school

Een waarnemend directeur van een school in het noorden constateerde dat door de historie van de school (veel verloop en incidenten) er geen collegialiteit en teambinding meer was. Zowel niet binnen de schoolleiding als tussen docenten en de schoolleiding, en maar in beperkte mate tussen docenten onderling. Voor hem was zonneklaar dat gezamenlijk eigenaarschap en het inzetten van individuele kwaliteiten ten behoeve van de school een voorwaarde is om als school uit het dal te klimmen. Het is belangrijk dat er weer trotsheid ontstaat.

We hebben, samen met onze samenwerkingspartner Inspirezzo, de schoolleiding begeleid in een 24-uursessie. We zijn aan de slag gegaan met persoonlijke binding en interesse, het fundament van de school, de aanwezige teamkwaliteiten en onderlinge samenwerking. Dat alles met als doel: één team te zijn, dat met elkaar meer aankan dan de individuen apart en elkaar versterkt. Deze ontwikkeling is verbreed naar alle medewerkers: Waar nemen zij eigenaarschap voor? Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen zij meer als taakvolwassen team gezamenlijk resultaten boeken? Zodat de school van iedereen is: schoolleiding, medewerkers en leerlingen!

Voor meer informatie over onze aanpak, neem contact op met Wianne Brandt.