Helpt beter presteren!

Maak als bedrijfsvoeringprofessional het verschil in de transitie sociaal domein!

Naast de verkiezingen, maken de decentralisaties van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie dat 2014 een uitdagend jaar wordt. We zien dat veel gemeenten scherp hebben wat de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn: 2014 staat in het teken van de praktische uitvoering van deze visie. Wij geloven dat een paradigmashift bij bedrijfsvoeringsprofessionals nodig is om van de transitie in het sociaal domein een succes te maken!

Gemeenten hebben de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd in de bedrijfsvoeringsfunctie. Door werkwijzen leaner in te richten, overbodigheden te schrappen en weer terug naar de essentie te gaan, hebben gemeenten veel geld bespaard. Maar sluit deze strakke en gestandaardiseerde bedrijfsvoeringsfunctie nog wel aan op de nieuwe wereld? De gedetailleerde regels en processen blijken niet te ondersteunen, maar de uitvoering soms juist te hinderen!

Stap buiten gebaande paden

Praktijkvoorbeeld Amers

De transities in het sociaal domein vragen om nieuwe oplossingen: lean blijven opereren en tegelijkertijd maatwerk in de wijken, zelfs per huishouden, door de zorgverleners faciliteren. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt soms de eigen regels, richtlijnen en protocollen te overtreden. Wat er vooral nodig is, is dat je als bedrijfsvoeringsprofessional in het werkveld duikt. Trek samen met de beleidsprofessionals in het sociaal domein de wijk in en vertaal wat je ziet door naar de bedrijfsvoering. Stel de beleidsprofessional en de uitvoerend (zorg)medewerkers de vragen waar zij zelf nog niet aan gedacht hebben op het gebied van ICT, financiën, communicatie, huisvesting, et cetera. Zo help je hen verder.

Onze oproep aan bedrijfsvoeringsprofessionals is dan ook: stap buiten de gebaande paden, duik het werkveld in en ga met maatschappelijke partners de dialoog aan, samen met collega’s van de beleidsafdelingen of in de pilots in de wijk. Denk mee met de praktijk en zoek samen uit wat bedrijfsvoering kan bijdragen om een succes te maken van de transitie sociaal domein. Door met elkaar innovatieve kansen te creëren, maak je als bedrijfsvoeringsprofessional écht het verschil!

Wil je hier meer over weten?

Recent hebben wij een bijdrage geleverd aan het landelijke seminar ‘gemeentefinanciën, de drie decentralisaties’ voor bedrijfsvoeringsprofessionals. pdfDownload de samenvatting van onze bijdrage. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jeannette Vader.


Deel: