Verwondering als kiem voor verandering

Op 15 januari 2016 verwonderden een aantal bestuurders, directeuren en docenten zich over de gang van zaken in het onderwijs. Allen vanuit hun dagelijkse ervaringen in het onderwijs én eerdere ervaringen in andere sectoren. Direct werd zichtbaar wat de echte opgaven in het onderwijs zijn. Daar kwam bij dat de deelnemers constateerden dat het onderwijs zelf het beeld cultiveert ‘dat het onderwijs écht anders is dan andere sectoren’, terwijl dit niet zo is. Een mooi begin om de stellingname dat veranderprocessen in onderwijs moeizaam zijn met elkaar te bediscussiëren en te ondermijnen. Hieronder het verslag met de constateringen.