Keuzedelen MBO – Keep it simple met SCRUM

Met ingang van 1 augustus 2016 gaan hernieuwde MBO-opleidingen van start: iedere kwalificatie bestaat dan uit een basisdeel, een profieldeel en uit keuzedelen. Het invoeren van keuzedelen is  een complexe organisatorische opgave, die bestaat uit een onderwijsinhoudelijke- en organisatorische component.

Onderwijsgevende- en onderwijsondersteunende teams worstelen met allerlei vragen: Zijn de processen van aanmelding, roostering en de ondersteunende systemen toegerust op de keuzedelen? Is het ontwikkelde onderwijs betaalbaar? Hebben we voldoende formatie en deskundigheid? Het is hierbij de kunst om de uitwerking en zo simpel mogelijk te organiseren en dat te doen met de teams die daar direct betrokken bij zijn (onderwijs- en onderwijsondersteunende teams). Hiemstra en De Vries ondersteunt ROC’s hierbij. Het werken met keuzedelen is een onderdeel van de herziening van de kwalificatiestructuur (oftewel, de eisen) van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het idee is dat studenten zich met de keuzedelen beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. En opleidingen kunnen zich – door bewust bepaalde keuzedelen aan te bieden – beter profileren door aan te sluiten bij actuele regionale ontwikkelingen en innovaties. Dat is de achterliggende bedoeling van de keuzedelen.

Verschillende bouwstenen

Bij de vraag van een ROC om hen te helpen bij het invoeren van de keuzedelen, hebben we gekozen voor een pragmatische en daadkrachtige aanpak volgens de principes van SCRUM. Met de belanghebbenden – van studenten, docenten, ondersteuners tot leidinggevenden – formuleren we gezamenlijk ambities, die we direct opdelen in behapbare bouwstenen. Dan ontstaat een onderscheid tussen bouwstenen die te maken hebben met het onderwijs en met de organisatorische kant daarvan. Bouwstenen zijn bijvoorbeeld de onderwijsvorm, het roosterproces en het implementeren van de ondersteunende systemen. Een ontwikkelteam gaat met deze bouwstenen aan de slag. Om de verbinding te behouden, kiezen we voor een interdisciplinair team van medewerkers uit het onderwijs en uit de onderwijsondersteunende teams. Zij werken via korte werkopdrachten aan de realisatie van de bouwstenen. Elke twee weken leveren zij een concept op aan de belanghebbenden, die daarmee in positie worden gebracht om ‘echt’ te sturen. Dat leidt uiteindelijk tot een ‘toolkit keuzedelen’. Deze bestaat uit alle benodigdheden die de onderwijsteams helpen de keuzedelen inhoudelijk te ontwikkelen en uitvoeren en het helpt de onderwijsondersteunende teams het onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Onder onze begeleiding zorgt het ontwikkelteam er zo voor dat het ROC ruim voor de deadline klaar is.

Meer weten? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.