‘Gelen’ komen volop met ideeën, die ‘roden’ omzetten in daden!

In november waren Anna en Eva op het Emmauscollege. Om succesvolle teams te vormen binnen het M-excellentprogramma, gaven zij de leerlingen een training over gedragsvoorkeuren volgens het gedachtegoed van Insights Discovery. ‘Zo mooi om te zien hoe leerlingen zien dat elke kwaliteit nodig is in het team en zichzelf en elkaar meer gaan waarderen!’

Het M-excellentprogramma is bedoeld voor de 5-vwo-leerling die behoefte heeft aan extra uitdaging en dit aankan. Naast de reguliere lessen volgen de leerlingen diverse gastlessen van hoogleraren en docenten uit het hbo- en universitair onderwijs en krijgen zij lezingen van professionals uit het bedrijfsleven. Een belangrijke pijler van het programma is de training die inzicht geeft in persoonlijkheids- en gedragsvoorkeuren. Deze training wordt verzorgd door Hiemstra & De Vries.

Inzicht in kwaliteiten en valkuilen

De bijeenkomst met Hiemstra & De Vries onder leiding van Anna en Eva was de eerste kennismaking met het M-excellentprogramma van de leerlingen. Al binnen enkele uren werd het voor de leerlingen duidelijk wat hun kwaliteiten waren en daarmee ook wat hun valkuilen waren. En hoe zij die kwaliteiten zo optimaal mogelijk in konden zetten in het groepsproces, zoals overzicht houden op de planning, contacten leggen, ideeën bedenken, kijken naar de haalbaarheid, et cetera. 's Morgens waren het nog losse individuen en 's middags waren het twee evenwichtige groepen. Eén ouder belde zelfs naar school dat haar kind nog nooit zo enthousiast thuis was gekomen!

‘De leerlingen hebben het erover en ik zie dat zij elkaar meer waarderen in plaats van dat zij naar de verschillen kijken. Ze zijn inmiddels allemaal aan het werk en je ziet ook dat de mensen met een sterk voorkeur voor geel volop met ideeën komen, die de anderen bijvoorbeeld omzetten in daden of waarvan anderen de beperkingen zien omdat zij kijken welke ideeën kansrijk zijn.’ Ze maken met plezier gebruik van ieders kwaliteiten binnen de groep en komen snel tot goede afspraken. Zij beseffen dat alleen met inzet van alle verschillende kwaliteiten een project kans van slagen heeft.

Meer weten? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.