De leergang Urban Professional: een vliegwiel voor cultuuromslag

Er is behoefte aan een nieuw soort vakmanschap voor de publieke professional, die meer naar buiten treedt en in verbinding staat met de praktijk. De gemeente Utrecht en Hiemstra & De Vries hebben daarom in co-creatie de leergang Urban Professional ontwikkeld. In een interview in het A&O-magazine deelt de gemeente haar ervaringen. Kenmerkend aan de Urban Professional is dat “vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling daarin samenkomen”. In zes modules gaan groepen collega’s aan de slag met thema’s als jezelf in relatie tot de ander, regie krijgen in gesprekken en technieken van co-creatie.

Inmiddels is de vierde lichting professionals gestart en blijkt ook dat “de leergang een vliegwiel is voor een cultuuromslag, voor een echte beweging” en “enorm helpt bij de lerende organisatie die wij willen zijn”. Deze verandering levert de gemeente ook in harde cijfers iets op: “We hebben heel veel geleerd in het proces. We werken meer geïntegreerd en we denken in werkpakketen in plaats van functies. Hierdoor is de wendbaarheid van medewerkers toegenomen en hebben we 20 procent bezuinigd zonder dat er ontslagen hoefden te vallen.” Zie het interview in de A&O-publicatie.

Samen met je partnerorganisaties in een leergang

Ook met andere gemeenten werkt Hiemstra & De Vries aan leertrajecten voor professionals. Zo is het programma in Nijmegen niet alleen op gemeentelijke beleidsmedewerkers gericht, maar ook op de frontoffice en partners van de gemeente, zoals politie, maatschappelijk werk, afval- en reinigingsdienst en woningcorporaties. Doel is hier het verbeteren van de samenwerking met de stad en met elkaar. Met Zoetermeer ontwikkelen we het programma werkendeweg door aan te schuiven in de praktijk van de professionals. Het doel is hier om meer opgavengericht samen te werken rondom maatschappelijke thema’s.

Wat blijkt is dat de Utrechtse leergang geen heilig concept is dat we standaard overal toepassen. De gemeente Utrecht zegt hierover: “Het is niet zo dat andere gemeenten deze modules een-op-een kunnen kopiëren en dat het dan ook een succes wordt. Daar komt meer bij kijken.” De leergang biedt zeker veel inspiratie en ervaringslessen, die we op maat maken voor teams en organisaties. 

Benieuwd naar de achtergronden, ervaringen en praktijklessen op het gebied van de Urban Professional? Neem dan contact op!