Agendamanagement als voorwaarde voor leiderschap

‘Alleen sukkels hebben het druk’, zo luidt de titel van een stuk in NRC Next. Een prikkelende uitspraak, want in onze adviespraktijk zien wij vooral hardwerkende professionals die elke dag proberen om een bijdrage te leveren aan het publieke domein. Het woord sukkels is daarbij niet het eerste dat in ons opkomt. Maar de notie dat drukte ook drukte in stand houdt en dat klassieke time management trucs onvoldoende handvatten bieden om verandering te brengen in de drukke werkweek onderschrijven wij. In deze blog doen wij een concrete handreiking voor managers en professionals in de publieke sector om te kunnen sturen op die drukke agenda.

Iedereen herkent het fenomeen druk zijn. Agenda’s zitten bomvol, mensen haasten zich van overleg naar overleg en managers zijn weinig aanspreekbaar omdat ze aaneensluitend afspraken hebben. Bijgevolg is er te weinig tijd voor reflectie of juist voor urgente onderwerpen die zich ineens voordoen. Met als belangrijke consequentie het gevoel (en de realiteit?) dat iemand niet maximaal effectief is in zijn rol, omdat de balans urgent-belangrijk verkeerd uitvalt. Het zijn vragen die wij vaak krijgen in coaching of begeleiding van managers: Hoe kan ik meer grip krijgen op mijn agenda? Hoe zorg ik ervoor dat ik aan de dingen toekom die ik ook wil doen vanuit mijn rol en verantwoordelijkheid?

Gerichte aandacht

In individuele gesprekken of in de begeleiding van MT’s en professionals maken wij vaak een agenda-analyse: Waar besteed je daadwerkelijk je tijd aan? En zijn dat ook de onderwerpen waaraan je tijd wilt besteden, omdat dáár jouw belangrijkste meerwaarde ligt? Managers concluderen dan regelmatig dat ze met name tijd besteden aan korte termijn vraagstukken en dat er te weinig tijd is om gericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers of aan de visie op maatschappelijke ontwikkelingen. 

De uitdaging is om vanuit dat inzicht verandering aan te brengen in de realiteit van de overvolle agenda. Wij werken daarvoor met een eenvoudig model, waarmee managers en professionals kunnen sturen op hun agenda zodat:

  • de agenda bestaat uit afspraken waar de manager/professional meerwaarde heeft
  • de manager/professional meer resultaat haalt uit de afspraken waar hij of zij bij is 
  • anderen beter in positie gebracht kunnen worden

Denk je dat dit model jou kan helpen? Neem dan contact met ons op.