Hoe de inwoners van Hilversum bijdragen aan het vluchtelingenvraagstuk

Sinds enkele maanden domineert het vluchtelingenvraagstuk de agenda’s van bestuurders en politici: naast acute taken als huisvesting en noodopvang is er behoefte aan goed onderwijs, werk en integratie. Gemeenten pakken deze taken zelf op, maar zien zich ook gesteund door initiatieven van inwoners. Die hulp is echter zo overweldigend dat het voor gemeenten lastig is het aanbod efficiënt te organiseren. Als organisatieadviesbureau dragen we bij door een groot deel van onze pro-deo tijd beschikbaar te stellen aan ‘bevriende’ gemeenten. Ten eerste benutten we hierbij de kracht van de inwoners en ondernemers van de stad en ten tweede de kracht van vluchtelingen zelf. Hier leest u hoe wij het eerste hebben gedaan bij de gemeente Hilversum.

Ruim vijftienhonderd nieuwe inwoners in Hilversum

Begin september maakten Hilversum en omliggende gemeenten bekend dat zij regionaal 1500 vluchtelingen op willen vangen. Op korte termijn gaat de aandacht vooral naar het zoeken van geschikte locaties en het gereed brengen van die locaties voor de noodopvang van enkele honderden vluchtelingen per locatie. Maar er ontstonden ook andere initiatieven: van inzamelingsacties, aanbod van ruimtes voor activiteiten tot de donatie van sportabonnementen en muzieklessen.

Makelen van ideeën

De vraag is: hoe organiseer je dat aanbod efficiënt en daadkrachtig? Wij hebben Hilversum geholpen om op korte termijn uit de startblokken te komen bij het faciliteren van deze initiatieven. Binnen een week hebben we een bijeenkomst georganiseerd waar initiatiefnemers en hulporganisaties uitgenodigd werden. Dit was nodig om kennis te maken met elkaar, met elkaars initiatieven en om te begrijpen welke verantwoordelijkheid iedereen kan nemen. Uitgangspunt was – en is – dat initiatiefnemers zélf eigenaar zijn van hun idee of plan. De gemeente faciliteert in het contact tussen initiatiefnemers en hulporganisaties, en koppelt waar mogelijk initiatiefnemers aan elkaar. Zo ontstaat er véél meer, dan wanneer de gemeente zelf de regie helemaal in handen houdt.

Kracht van initiatiefnemers centraal

Donderdagavond 24 september kwamen 130 mensen bijeen om samen hun plannen aan te scherpen en initiatieven tot uitvoering te brengen. Een greep uit de opbrengsten van die avond:

  • Sportclubs slaan de handen ineen om vluchtelingen te laten integreren in hun clubs, onder andere door abonnementen te sponsoren.
  • Een groep inwoners van Hilversum start een initiatief om wekelijks samen te koken en te eten in buurthuizen.
  • Onderwijsprofessionals en vrijwilligers onderzoeken de mogelijkheden om taalles en huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen en hun ouders.
  • Een groep inwoners bekijkt de mogelijkheden voor een wandel-coach-club om er samen met vluchtelingen op uit te trekken op mooie wandelroutes in het land.
  • Hilversumse omroepen stellen kennis en informatie beschikbaar. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van documentaires.

De avond was een waardevolle start voor initiatiefnemers om kennis te maken met elkaar én met organisaties als het COA, Stichting VluchtelingenWerk en het Rode Kruis. Voor ons als begeleiders was het indrukwekkend om zo veel initiatieven en hulpvaardigheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij elkaar te zien.
Het is nooit te laat om de kracht van de stad te benutten voor dit vraagstuk. We zetten onze tijd niet meer pro-deo in, maar je kunt ons altijd bellen, zodat we onze ervaringen en ideeën vrijblijvend kunnen delen.

Niets missen? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.