Erkenning van verschillende rollen als basis voor samenwerking binnen het Waddenfonds

Het Waddengebied strekt zich uit over drie provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen. Om het Waddengebied een duurzame en kwalitatieve impuls te geven op het gebied van ecologie en economie is het Waddenfonds opgericht. Sinds 1 januari 2012 is de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds gedecentraliseerd vanuit het Rijk en als Gemeenschappelijke Regeling actief om het ongedeelde fonds te beheren. De GR is op papier goed beschreven, maar effectief ambtelijk samenwerken blijkt in de praktijk niet vanzelf te gaan.

Versterken ambtelijke samenwerking

Nu het Waddenfonds de opstartfase voorbij is en volop in de uitvoering zit, is het tijd om samen terug én vooruit te kijken. Samenwerken is vooral lastig omdat ambtenaren regionale belangen hebben, terwijl het Waddenfonds over het gehele gebied gaat. Wij zijn daarom gevraagd om de ambtelijke samenwerking tussen het Waddenfonds en de waddenprovincies te helpen versterken.

 

Verschil als basis voor gezamenlijkheid

De individuele gesprekken met de coördinatoren/directeuren van de provincies en de programmaleiders/directeur van het Waddenfonds leverden veel informatie op. Elke provincie heeft z’n eigen karakteristieken, zowel qua inhoud, cultuur als geografische kenmerken. Daarnaast brengen de verschillende rollen van de medewerkers (en de consequenties daarvan in de uitvoering) onbedoeld onbegrip met zich mee. Door verschillen te kennen én te erkennen ontstaat een eerlijke en open samenwerkingshouding – iets waar in het verleden weinig aandacht aan is besteed. In meerdere bijeenkomsten hebben we met medewerkers van de vier organisaties bekeken op welke manier de samenwerking effectiever en plezieriger plaats kan vinden. Het investeren in elkaar en ieders verwachtingen, de onderlinge werkethiek en het slimmer inrichten van werkprocessen lijken tijdens de bijeenkomsten al vruchten af te werpen. Het open gesprek leidt tot verrassende inzichten in elkaars werk en de verschillende belangen die elke organisatie en rol met zich meebrengt.

 

Bagage voor de toekomst

Tijdens een slotbijeenkomst formuleren we samen met alle betrokkenen verbeterpunten op het gebied van rollen en verantwoordelijkheden, werkprocessen en werkethiek. Uiteindelijk heeft het (er)kennen van elkaars rollen duidelijkheid gecreëerd voor de gezamenlijke koers en is daarmee nieuwe energie ontstaan om de aankomende periode vol vertrouwen aan de slag te gaan.

Niets missen? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.