Helpt beter presteren!

Werkendeweg ontwikkelen van een professionele gesprekscyclus

“Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal” is een uitspraak waarin elke manager van een publieke organisatie zich waarschijnlijk kan vinden. In theorie tenminste, want in de praktijk gaan reguliere contactmomenten tussen manager en medewerker (te) vaak over lopende zaken en werkinhoudelijke punten. Aandacht voor de persoon en zijn of haar werk is vaak gering, of valt helemaal van de agenda.

Gelukkig hebben veel organisaties inmiddels een gesprekscyclus geïmplementeerd, zodat ze gestructureerd aandacht besteden aan het functioneren, beoordelen en belonen van medewerkers. In deze gesprekken zou de persoonlijke én professionele ontwikkeling van medewerkers centraal moeten staan. In de praktijk komt de bedoeling van formele P-gesprekken vaak nog niet uit de verf. Niet alleen omdat de techniek van de formats te leidend is of omdat zowel manager en medewerker het moment als (vervelende) formaliteit zien, maar ook omdat managers niet over de goede gesprekstechnieken beschikken en omdat medewerkers zich te passief opstellen in het gesprek. Wat de reden ook moge zijn, veel van deze gesprekken komen niet tot de kern – en dat is een gemiste kans. Het gaat wel goed als het manager en medewerker lukt om los te komen van systematiek en formats en datgene bespreken wat telt.

Een raak P-gesprek

Een raak P-gesprek waarin de kern op tafel komt, maakt dat een formeel gespreksmoment een betekenisvol gespreksmoment wordt in de persoonlijke en professionele groei van de medewerker. 

Wij begeleiden managers bij het realiseren van een betekenisvolle gesprekscyclus. De toegevoegde waarde van die begeleiding zit in: 

  1. Ontwikkelen van een gedeeld beoordelingskader onder managers (via vlootschouw/talentreview);
  2. Scherpte in kijken naar mensen (formuleren van de kernboodschap);
  3. Leren in het doen (werkendeweg verbeteren van de gesprekskwaliteit door coaching tijdens de gesprekken zelf). 

De gemeente Hilversum had het lef om de ontwikkeling van hun gesprekscyclus op deze manier aan te pakken. Dat levert leerzame ervaringen op. In deze flyer lees je meer over onze visie op het realiseren van betekenisvolle P-gesprekken en de rol die wij hierin kunnen vervullen.

Niets missen? Abonneer je ook op onze LinkedIn-pagina.


Deel: