Helpt beter presteren!

“I’ve failed over and over again in my life, and that’s why I succeed”

Op vliegdekschepen deelt iemand het als hij of zij een fout maakt op het dek. Iedereen helpt dan de fout te herstellen, en de melder van de fout krijgt vervolgens applaus. ‘The stakes are simply too high’ om fouten niet te herstellen en er niet van te leren. Voor ons landrotten zijn die ‘stakes’ vaak ook ‘high’ genoeg, maar daarmee is leren nog niet gegarandeerd. Hier wat ik zelf doe om te blijven leren: 

1. Moment of shame

De voertuigenfabrikant Scania weet niet alleen dat er fouten gemaakt worden, ze gaan er vanuit! Dus sturen ze op het melden en leren ervan. Op ons kantoor heb ik ‘the moment of shame’ geïntroduceerd. Voor het hele bedrijf presenteert iemand zijn of haar fout, en wordt er gezamenlijk gekeken wat het bedrijf (en dus niet alleen die persoon) ervan kan leren. Het gevoel dat fouten maken normaal is, helpt me in het leren ervan. Zie dit fragment van Michael Jordan.

2. Oefen, oefen en oefen

Sporters, musici en acteurs oefenen zich suf. Ook mensen in de verzorging en verpleging onderhouden hun skills door jaarlijks in trainingen te oefenen. Het valt me op dat in ‘organisatieland’ nog vaak relatief onvoorbereid een belangrijke presentatie gegeven wordt. Ik heb het me aangeleerd waar mogelijk te repeteren, bijvoorbeeld voor een groep collega’s. Dan blijkt: op basis van de feedback kan een presentatie nog helemaal omgegooid worden, het scherpt de hoofdboodschap en je bent beter voorbereid op vragen en reacties.

3. Implementeer … al bij 70%

Tijdens een workshop inspireerde Bol.com me hoe zij producten al draaien als ze pas 70% klaar zijn. Door te monitoren hoe het product gebruikt wordt en feedback op te halen, leren ze hoe ze het product af moeten maken. Voor mij geldt ook dat ik een plan van aanpak al met de klant bespreek als deze pas voor 70% af is. Of iets probeer op een werkoverleg bij een klant en aan de hand van hoe daar mee omgegaan wordt te kijken wat de volgende stappen moeten zijn. 

4. Evalueer

Ik moet me er soms actief toe dwingen – ja, ook ik ken de druk van een volgend project – maar evalueren loont. Wij hebben een methode op kantoor waarmee we projecten evalueren op o.a. samenwerking, toegevoegde waarde en kansen die het project biedt. Dit product hebben we ook vertaald voor het gebruik van klanten.

5. Juist als het moeilijk wordt

Als het moeilijk wordt kunnen we leren (ik kan door de bank genomen meer leren van een verloren offerte dan van een gewonnen), maar juist dan gaat ons systeem vaak op slot (‘ze snappen het niet’, ‘als we meer tijd hadden gehad’). Ik heb geleerd juist op dat soort momenten mijn eigen overtuigingen en motieven te onderzoeken – wat Chris Argyris ‘double-loop learning’ noemt.  Zie ook het artikel van Marco de Witte over leren ondanks de onbewuste processen. 

6. Doe een stap terug en zie dat het misschien al voor je neus ligt

Bekijk het filmpje van het kind dat vastzit in het hek. Soms ligt je oplossing en leermoment voor je neus. Zo maakten we, in onze worsteling een goede offerte te schrijven, eens een ‘flyervariant' om uit te delen (overzichtelijk en bondig), om toen te bedenken dat dat als offerte eigenlijk wel voldoende was.


Deel: