Helpt beter presteren!

Het goede gesprek over samenwerken

De ontwikkelingen in de Wmo, de Jeugdzorg, het openbaar vervoer en de financiële opgaven voor gemeenten vallen samen met de stop van de OV-taxi in de subregio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit maakt dat de gemeenten keuzes moeten maken in de organisatie van het doelgroepenvervoer. De regiogemeenten hebben twee centrale ambities benoemd voor de toekomstige organisatie van het doelgroepenvervoer:

1: Minder doelgroepenvervoer

2: Efficiëntere organisatie van het overblijvende doelgroepenvervoer. 

Forseti (adviesbureau gespecialiseerd in doelgroepenvervoer) begeleidt de deelnemende gemeenten bij het realiseren van deze ambities vanuit haar expertise op het vraagstuk van vervoer. De gemeenten zien kansen om, door regionaal samen te werken, deze ambities te realiseren. Forseti heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om met expertise op samenwerking het proces van samenwerken te begeleiden. 

Gezamenlijke ambitie

In dit samenwerkingsvraagstuk hebben we de SamenwerkingsScan gebruikt. Met de SamenwerkingsScan haalden we belangen, zienswijzen en kennis van een groot aantal actoren in het samenwerkingsvraagstuk op. Door deze informatie overzichtelijk op één poster weer te geven en dit zowel ambtelijk als bestuurlijk te bespreken, volgde het ‘goede gesprek’ over de samenwerking. We verstrikten niet in discussies over details of over de vorm van samenwerken. In plaats daarvan voerden we gesprekken over: ‘wat is onze gezamenlijke ambitie in het doelgroepenvervoer?’ ‘waarom willen we eigenlijk samenwerken?’ ‘op welke onderdelen willen we niet samenwerken?’ ‘wat moet de samenwerking opleveren?’ ‘waarin verschillen onze belangen?’ en ‘wanneer stoppen we met samenwerken?’.

Zowel de ambtelijke organisaties als de bestuurders waren tevreden met de opbrengst. ‘We hebben in een zeer korte tijd belangrijke keuzes over onze samenwerking gemaakt. De SamenwerkingsScan zorgde ervoor dat we de juiste thema’s met elkaar hebben besproken en zo de gezamenlijke ambitie op het doelgroepenvervoer effectief en efficiënt kunnen invullen.’

#intergemeentelijke samenwerking #samenwerkingsScan #goedegesprek #belangen zijn niet vies.

Meer weten? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.

Bijgevoegde documenten:


Deel: